Dezbateri publice

  • Anunt public nr. 8631 din 21.12.2023 privind elaborare Proiect de HCL buget local pentru anul 2024 care va fi dezbatut in 02.2024 si Proiect de HCL nr. 8361 din 21.12.2023 privind bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 Vizualizare Vizualizare
  • Anunt public nr. 1742 din 17.03.2023 dezbatere publica privind Proiect de HCL stabilire taxe si impozite locale pentru anul 2024 si Proiect de HCL nr. 8251 din 17.03.2023 privind stabilire taxe si impozite locale pentru anul 2024  Vizualizare Vizualizare
  • Anunt Public nr. 8715 din 28.12.2022 – dezbatere publica privind Proiect de HCL buget local an 2023 ce va fi dezbatut in 02.2023 Vizualizare si Proiect de HCL nr. 8689 din 28.12.2022 privind bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023  Vizualizare
  • Anunt nr. 84 din 06.01.2022 privind proiect nr. 7201 din 06.01.2021 aprobare buget 2022 Vizualizare
  • Anunt public nr. 1504 din 12.03.2021 elaborare proiect de buget local Vizualizare