Formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)

1. Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/20011.

  2. Formular online pentru transmiterea petitiilor

   3. Anexa 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx.

    4. Anexa nr.18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003  pdf. si docx.
      5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si  docx.

       6. Formulare asistenta sociala
       • Cerere solicitare ancheta sociala: click aici
       • Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului-  stimulentului de insertie – indemnizatiei lunare – sprijinului lunar si alocatiei  de stat pentru copii: click aici
       • Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala: click aici
       • Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational – tichet social pentru gradinita: click aici    
       7. Alte formulare

       Descarcati de mai jos modelul de formular:

       • Solicitare de participare in comisia de receptie la terminarea lucrarilor: click aici
       • Informare ISC finalizare lucrari: click aici
       • Informare conturi ISC: click aici
       • Documente necesare obtinerii autorizatiei de construire: click aici
       • Comunicare pentru terminarea executiei lucrarilor: click aici
       • Comunicare inceperea executiei lucrarilor ISC: click aici
       • Comunicare catre ISC: click aici
       • Cerere catre ISC: click aici
       • Cerere pentru prelungirea valabilitatii a certificatului de urbanism: click aici
       • Cerere pentru prelungirea valabilitatii a autorizatiei de construire: click aici
       • Cerere pentru eliberare certificat de urbanism: click aici
       • Cerere pentru eliberare autorizatie de construire: click aici
       • Solicitare de cerere pe legea nr. 544 din 200: click aici
       • Model de reclamatie administrativa 1: click aici si Model de reclamatie administrativa 2: click aici
       • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice 
       • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice
       • Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate în baza autorizatiei de construire
       • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate
       • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate
       • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
       • Declaratie pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizată de peste 12 tone
       • Declaratie pentru stabilirea impozitului taxei pe cladiri aflate in proprietatea persoanelor fizice
       • Declaratie pentru stabilirea impozitului taxei pe cladiri persoane juridice
       • Declaratie pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloace de transport pe apa
       • Declaratie privind stabilirea impozitului  taxei pe mijloacele de transport
       • Declaratie privind stabilirea impozitului  taxei pe teren persoane juridice
       • Declaratie privind stabilirea impozitului taxei pe teren persoane fizice
       Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local Vizualizare
       Cerere pentru eliberarea unui certificart de atestare fiscala pentru persoane juridice prividn impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local Vizualizare
       Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire Vizualizare
       Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate Vizualizare
       Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate Vizualizare
       Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport Vizualizare
       Declaratie pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizată de peste 12 tone Vizualizare
       Declaratie pentru stabilirea impozitului taxei pe cladiri aflate in proprietatea persoanelor fizice Vizualizare
       Declaratie pentru stabilirea impozitului taxei pe cladiri persoane juridice Vizualizare
       Declaratie pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloace de transport pe apa Vizualizare
       Declaratie privind stabilirea impozitului taxei pe mijloacele de transport Vizualizare
       Declaratie privind stabilirea impozitului taxei pe teren persoane juridice Vizualizare
       Declaratie privind stabilirea impozitului taxei pe teren persoane fizice Vizualizare