Relatii cu presa/mass-media

Petru – Madalin Teculescu

Nr.Telefon: 0722528771 sau primariasfghe@yahoo.com

  • Informare – Aceasta informare este efectuata de Comuna Sfantu Gheorghe, judet Ialomita ce intentioneaza sa solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Ialomita, str. Mihai Viteazul, nr. 1, aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul „ Sistem de canalizare menajera si statie de epurare ape uzate menajere ”, comuna Sfantu Gheorghe, jud. Ialomita. In cadrul proiectului este prevazuta colectarea apelor uzate menajere de la gospodariile individuale si agenti socio economici si constructia unei statii de epurare pentru tratarea apelor uzate menajere in comuna Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului incepand cu data de 24.08.2023, la sediul Comunei Sfantu Gheorghe, str. Principala, nr.36, judet Ialomita. (Adaugat la data 22.08.2023) Vizualizare
  • Anunt public din 17.08.2023 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Asfaltare drumuri de interes local Vizualizare
  • Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastru din 12.10.2017: click aici
  • Proces verbal nr. 5530 din 12.10.2017 de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului UAT Sfantu Gheorghe / Sector cadastral 1: click aici
  • Anexa nr. 3 – Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si al altor detinatori: click aici