Taxe si impozite locale

 • HCL nr.120 din 20.11.2023 privind indexarea incepand cu anul fiscal 2024 a nivelurilor TMT Vizualizare
 • HCL nr.73 din 22.06.2023 privind modificarea si completarea HCL privind indexarea taxelor si impozitelor locale Vizualizare
 • HCL nr.56 din 24.04.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024 Vizualizare
  • HCL nr.56 din 24.04.2023 – Anexa 1 la HCL nr.56 din 24.04.2023 Vizualizare
  • HCL nr.56 din 24.04.2023 – Anexa 2 la HCL nr.56 din 24.04.2023 Vizualizare
 • HCL nr.104 din 01.11.2022 privind indexarea nivelurilor taxelor pe mijloacele de transport – vehicule grele marfa in anul 2023 Vizualizare
 • HCL nr.20 din 09.03.2022 privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 Vizualizare
 • HCL nr.19 din 25.03.2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022  Vizualizare
 • HCL nr. 67 din 26.11.2020 privind inregistrarea in SNEP plata online taxe si impozite Vizualizare
 • HCL nr. 66 din 26.11.2020 aprobare scutiri si facilitati acordate contribuabililor pentru impozitele si taxele datorate la bugetul local al comunei Sfantu Gheorghe Vizualizare si Anexa la HCL nr. 66 din 26.11.2020 scutiri si facilitati Vizualizare
 • HCL nr. 34 din 18.05.2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 Vizualizare
 • HCL nr. 14 din 30.01.2020 indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020  Vizualizare
 • Proiect de hotarare privind tabloul cuprizand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum si amenzile incepand cu anul 2020 Vizualizare
 • Anunt public nr. 920 din 04.03.2019 – Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020: click aici
 • Anunt public nr. 3716 din 02.08.2018 privind identificarea cladirilor si terenurilor aflate in stare de degradare si neingrijite pana in data de 17.08.2018 si masura de supra-impozitare: click aici
 Pentru cerere privind eliberarea unui certificat de atestare fiscala va rugam sa folositi urmatoarele formulare:
 
 • ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ: click aici
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local: click aici sau format word: click aici
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local: format .pdf click aici sau format word: click aici
 

Pentru declaratiile de Taxe si impozite locale va rugam sa folositi urmatoarele formulare:

 
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE IN LEASING: click aici
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport: click aici sau format word: click aici
 • Declaratie pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizată de peste 12 tone – format word: click aici
 • Declaratie pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloace de transpot pe apa – format word: click aici
 • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport: click aici sau format word: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILORclick aici
 • Declaratie pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice: click aici sau format word: click aici
 • Declaratie pentru stabilirea impozitului pe teren persoane fizice: click aici sau format word: click aici
 • ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TAXEI PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE, AFIŞAJ ŞI RECLAMĂ: click aici
 • Declaratie pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate: click aici sau format word: click aici
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate – format word: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOU CONSTRUITE: click aici
 • Declaratie stabilire impozit cladiri persoane fizice: click aici sau format word: click aici
 • Declaratie stabilire impozit cladiri persoane juridice: click aici sau format word: click aici
 • Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate în baza autorizatiei de construire: click aici
 • ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT: click aici
 • Contract de instrainare – dobandire a unui mijloc de transport: click aici