Acte Necesare

Pentru cerere privind eliberarea unui certificat de atestare fiscala va rugam sa folositi urmatoarele formulare:
 
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ: click aici
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local: click aici sau format word: click aici
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local: format .pdf click aici sau format word: click aici
 Pentru declaratiile de Taxe si impozite locale va rugam sa folositi urmatoarele formulare:
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE IN LEASING: click aici
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport: click aici sau format word: click aici
  • Declaratie pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizată de peste 12 tone – format word: click aici
  • Declaratie pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloace de transpot pe apa – format word: click aici
  • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport: click aici sau format word: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR: click aici
  • Declaratie pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice: click aici sau format word: click aici
  • Declaratie pentru stabilirea impozitului pe teren persoane fizice: click aici sau format word: click aici
 • ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TAXEI PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE, AFIŞAJ ŞI RECLAMĂ: click aici
  • Declaratie pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate: click aici sau format word: click aici
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate – format word: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOU CONSTRUITE: click aici
  • Declaratie stabilire impozit cladiri persoane fizice: click aici sau format word: click aici
  • Declaratie stabilire impozit cladiri persoane juridice: click aici sau format word: click aici
  • Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate în baza autorizatiei de construire: click aici
 • ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT: click aici
  • Contract de instrainare – dobandire a unui mijloc de transport: click aici