Serviciul public de salubrizare

– Codul etic al Serviciului de salubrizare al Comunei Sfantu Gheorghe: click aici
– Organigrama Serviciului public de salubrizare al Comunei Sfantu Gheorghe: click aici
– Regulament de organizare si functionare a cimitirelor de pe raza Comunei Sfantu Gheorghe: click aici
– Stat de functii al Serviciului public de salubrizare la Comunei Sfantu Gheorghe: click aici
– Taxe privind organizarea, functionarea si administrarea cimitirelor din Comuna Sfantu Gheorghe: click aici

– HCL nr. 69 din 20.09.2018 infiintarea Serviciului public de salubrizare al comunei Sfantu Gheorghe, judet Ialomita Vizualizare si Anexa la HCL nr. 69 din 20.09.2018 ROF Serviciu de Salubrizare Vizualizare

Cariera

 • Dispoziția Primarului nr. 95 din 09.03.2023 privind incadrarea d-nei Calin Anca Roxana in functia de administrator in cadrul Serviciului Public de Salubrizare Vizualizare
 • Proces verbal nr. 1618 din 03.03.2023 privind proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de administrator in cadrul Serviciului Public de Salubrizare Vizualizare
 • Proces verbal nr. 1566 din 02.03.2023 privind proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de administrator in cadrul Serviciului Public de Salubrizare Vizualizare
 • Proces verbal din 23.02.2023 selectare dosar concurs administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al localitatii Vizualizare
 • Anunt nr. 953 din 07.02.2023 Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al localitatii Vizualizare
 • Raport final nr. 6181 din 04.10.2022 privind concursul organizat pentru funcția de administrator Serviciul Public de Salubrizare  Vizualizare
 • Proces verbal nr. 6179 din 04.10.2022 privind susținere probă interviu ocupare post administrator Serviciul Public de Salubrizare Vizualizare
 • Proces verbal nr. 6171 din 04.10.2022 probă scrisă concurs administrator Serviciul Public de Salubrizare Vizualizare
 • Proces verbal nr. 6026 din 27.09.2022 selecție dosare concurs administrator în cadrul Serviciului pulic de Salubrizare Vizualizare
 • Anunt din 09.09.2022 Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localitatii  Vizualizare
 • Anunt din 09.09.2022 Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localitatii Vizualizare
 • Proces verbal nr. 4157 din 29.06.2022 privind proba interviu concurs sofer (autogunoiera) Serviciul Public de Salubrizare al comunei Sfantu Gheorghe Vizualizare
 • Proces verbal nr. 4045 din 23.06.2022 privind selectie dosare candidati concurs sofer (autogunoiera) Serviciul Public de Salubrizare al comunei Sfantu Gheorghe Vizualizare
 • Anunt din 03.06.2022 privind organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer (autogunoiera) in cadrul Serviciului Public de Salubrizare al comunei Sfantu Gheorghe. Vizualizare
 • Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al Localitații (Adaugat la data 18.11.2021) Vizualizare

Buget

 • HCL nr.16 din 26.01.2023 privind aprobarea contului anual de executie al Serviciului Public de Salubrizare  Vizualizare

Hotărâri:

Anul 2024

 • HCL nr.16 din 01.02.2024 privind acordarea unei subventii de la bugetul local Serviciului Public de Salubrizare Vizualizare
 • HCL nr.12 din 01.02.2024 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului Serviciului Public de Salubrizare al localitatii Vizualizare
 • HCL nr.6 din 01.02.2024 privind declararea de utilitate publica si interes local a unui obiectiv de investitii Sistem de canalizare menajera Vizualizare

Anul 2023

 • HCL nr.138 din 21.12.2023 privind aprobarea Strategiei de achizitii si a Programului de achizitii publice pentru anul 2024 pentru Serviciul Public de Salubrizare  Vizualizare
 • HCL nr.39 din 01.03.2023 privind completarea HCL nr.29 din 26.01.2023 privind stabilirea modalitatii de gestiune si darea in administratie a unor activitati din cadrul Serviciului de Salubrizare a localitatii Vizualizare
 • HCL nr.37 din 01.03.2023 privind modificarea HCL nr.67 din 09.06.2022 aprobarea taxei speciale de salubrizare si a tarifelor practicate Vizualizare
 • HCL nr.29 din 26.01.2023 privind stabilirea modalitatii de dare in gestiune a unor activitati din sfera Serviciului de Salubrizare Vizualizare
 • HCL nr.21 din 26.01.2023 privind acordarea unei subventii Serviciului Public de Salubrizare Vizualizare
 • HCL nr.16 din 26.01.2023 privind aprobarea contului anual de executie al Serviciului Public de Salubrizare  Vizualizare
 • HCL nr.4 din 26.01.2023 privind aprobarea Startegiei si a Planului de achizitii pentru Serviciul Public de Salubrizare Vizualizare

Anul 2022

 • HCL nr.71 din 28 iulie 2022 privind completarea Programului de achizitii publice pentru Serviciul de Salubrizare  Vizualizare
 • HCL nr.67 din 09.06.2022 privind aprobarea taxei de salubrizare  Vizualizare
 • HCL nr.66 din 09.06.2022 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare  Vizualizare
 • HCL nr.64 din 09.06.2022 privind incetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare Vizualizare
 • HCL nr.29 din 09.03.2022 privind aprobare tarife salubrizare Vizualizare
 • HCL nr.18 din 10.02.2022 privind aprobarea fisei de fundamentare a tarifului de salubrizare  Vizualizare
 • Planul de integritate al Serviciului Public de Salubrizare Sf. Gheorghe nr. 199 din 28.03.2022  Vizualizare
 • HCL nr.17 din 10.02.2022 privind acordarea unei subventii catre Serviciul public de salubrizare al localitatii  Vizualizare
 • HCL nr.5 din 10.02.2022 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru serviciul public de salubrizare Vizualizare
Anul 2021
 • HCL nr.47 din 27.05.2021 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru Serviciul public de Salubrizare Vizualizare
Anul 2020
 Bugetul pe anul 2020 al Serviciului public de salubrizare  Vizualizare

– HCL nr. 03 din 30.01.2020 aprobarea Strategiei anuale a achizitiilor publice pentru anul 2020 Vizualizare

Anul 2019
– HCL nr. 63 din 07.08.2019 privind implementarea instrumentului economic ,,plateste penru cat arunci,, prevazut de Legea nr. 211: click aici
– HCL nr. 62 din 07.08.2019 privind aprobarea contraventiilor Servici Salubrizare: click aici

– Anexa la HCL nr. 57 din 07.08.2019 taxe serviciu salubrizare: click aici

– HCL nr. 27 din 28.03.2019 privind modificarea unor prevederi cuprinse in anexa HCL nr. 90 din 29.11.2018 privind Regulamentul de organizare si functionare a cimitirelor din Comuna Sfantu Gheorghe: click aici