Serviciul public de salubrizare

  • HCL nr.29 din 09.03.2022 privind aprobare tarife salubrizare Vizualizare
  • HCL nr.18 din 10.02.2022 privind aprobarea fisei de fundamentare a tarifului de salubrizare  Vizualizare
  • Planul de integritate al Serviciului Public de Salubrizare Sf. Gheorghe nr. 199 din 28.03.2022  Vizualizare
  • HCL nr.17 din 10.02.2022 privind acordarea unei subventii catre Serviciul public de salubrizare al localitatii  Vizualizare
  • HCL nr.5 din 10.02.2022 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru serviciul public de salubrizare Vizualizare
  • Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al Localitații (Adaugat la data 18.11.2021) Vizualizare
– Codul etic al Serviciului de salubrizare al Comunei Sfantu Gheorghe: click aici
– Organigrama Serviciului public de salubrizare al Comunei Sfantu Gheorghe: click aici
– Regulament de organizare si functionare a cimitirelor de pe raza Comunei Sfantu Gheorghe: click aici
– Stat de functii al Serviciului public de salubrizare la Comunei Sfantu Gheorghe: click aici
– Taxe privind organizarea, functionarea si administrarea cimitirelor din Comuna Sfantu Gheorghe: click aici
 
 Anul 2021
  • HCL nr.47 din 27.05.2021 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru Serviciul public de Salubrizare Vizualizare
Anul 2020
 Bugetul pe anul 2020 al Serviciului public de salubrizare  Vizualizare

– HCL nr. 03 din 30.01.2020 aprobarea Strategiei anuale a achizitiilor publice pentru anul 2020 Vizualizare

Anul 2019
– HCL nr. 63 din 07.08.2019 privind implementarea instrumentului economic ,,plateste penru cat arunci,, prevazut de Legea nr. 211: click aici
– HCL nr. 62 din 07.08.2019 privind aprobarea contraventiilor Servici Salubrizare: click aici

– Anexa la HCL nr. 57 din 07.08.2019 taxe serviciu salubrizare: click aici

– HCL nr. 27 din 28.03.2019 privind modificarea unor prevederi cuprinse in anexa HCL nr. 90 din 29.11.2018 privind Regulamentul de organizare si functionare a cimitirelor din Comuna Sfantu Gheorghe: click aici