Serviciul public de salubrizare

– Codul etic al Serviciului de salubrizare al Comunei Sfantu Gheorghe: click aici
– Organigrama Serviciului public de salubrizare al Comunei Sfantu Gheorghe: click aici
– Regulament de organizare si functionare a cimitirelor de pe raza Comunei Sfantu Gheorghe: click aici
– Stat de functii al Serviciului public de salubrizare la Comunei Sfantu Gheorghe: click aici
– Taxe privind organizarea, functionarea si administrarea cimitirelor din Comuna Sfantu Gheorghe: click aici

Cariera

 • Raport final nr. 6181 din 04.10.2022 privind concursul organizat pentru funcția de administrator Serviciul Public de Salubrizare  Vizualizare
 • Proces verbal nr. 6179 din 04.10.2022 privind susținere probă interviu ocupare post administrator Serviciul Public de Salubrizare Vizualizare
 • Proces verbal nr. 6171 din 04.10.2022 probă scrisă concurs administrator Serviciul Public de Salubrizare Vizualizare
 • Proces verbal nr. 6026 din 27.09.2022 selecție dosare concurs administrator în cadrul Serviciului pulic de Salubrizare Vizualizare
 • Anunt din 09.09.2022 Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localitatii  Vizualizare
 • Anunt din 09.09.2022 Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localitatii Vizualizare
 • Proces verbal nr. 4157 din 29.06.2022 privind proba interviu concurs sofer (autogunoiera) Serviciul Public de Salubrizare al comunei Sfantu Gheorghe Vizualizare
 • Proces verbal nr. 4045 din 23.06.2022 privind selectie dosare candidati concurs sofer (autogunoiera) Serviciul Public de Salubrizare al comunei Sfantu Gheorghe Vizualizare
 • Anunt din 03.06.2022 privind organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer (autogunoiera) in cadrul Serviciului Public de Salubrizare al comunei Sfantu Gheorghe. Vizualizare
 • Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al Localitații (Adaugat la data 18.11.2021) Vizualizare

Buget

 

 

Hotărâri:

Anul 2022

 • HCL nr.71 din 28 iulie 2022 privind completarea Programului de achizitii publice pentru Serviciul de Salubrizare  Vizualizare
 • HCL nr.67 din 09.06.2022 privind aprobarea taxei de salubrizare  Vizualizare
 • HCL nr.66 din 09.06.2022 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare  Vizualizare
 • HCL nr.64 din 09.06.2022 privind incetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare Vizualizare
 • HCL nr.29 din 09.03.2022 privind aprobare tarife salubrizare Vizualizare
 • HCL nr.18 din 10.02.2022 privind aprobarea fisei de fundamentare a tarifului de salubrizare  Vizualizare
 • Planul de integritate al Serviciului Public de Salubrizare Sf. Gheorghe nr. 199 din 28.03.2022  Vizualizare
 • HCL nr.17 din 10.02.2022 privind acordarea unei subventii catre Serviciul public de salubrizare al localitatii  Vizualizare
 • HCL nr.5 din 10.02.2022 privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru serviciul public de salubrizare Vizualizare
Anul 2021
 • HCL nr.47 din 27.05.2021 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru Serviciul public de Salubrizare Vizualizare
Anul 2020
 Bugetul pe anul 2020 al Serviciului public de salubrizare  Vizualizare

– HCL nr. 03 din 30.01.2020 aprobarea Strategiei anuale a achizitiilor publice pentru anul 2020 Vizualizare

Anul 2019
– HCL nr. 63 din 07.08.2019 privind implementarea instrumentului economic ,,plateste penru cat arunci,, prevazut de Legea nr. 211: click aici
– HCL nr. 62 din 07.08.2019 privind aprobarea contraventiilor Servici Salubrizare: click aici

– Anexa la HCL nr. 57 din 07.08.2019 taxe serviciu salubrizare: click aici

– HCL nr. 27 din 28.03.2019 privind modificarea unor prevederi cuprinse in anexa HCL nr. 90 din 29.11.2018 privind Regulamentul de organizare si functionare a cimitirelor din Comuna Sfantu Gheorghe: click aici