Plan urbanistic general

  • HCL nr.33 din 25.03.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Sfantu Gheorghe Vizualizare
  • Reactualizare a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița (Adaugat la data 25.05.2022) Vizualizare

– Anunt public MEDIU reactualizare Plan Urbanistic General (Adaugat la data 01.04.2021) Vizualizare

– Anunt incheiere nr. 1389 din 22.03.2019 privind anunt incheiere etapa de elaborare propuneri aferente PUG: click aici
Anunt incheiere nr. 1388 din 22.03.2019 privind etapa de documentare si elaborare Studii PUG: click aici

– Anunt nr. 4145 din 30.08.2018 privind demararea etapei de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare, aferenta Planului Urbanistic General al Comunei Sfantu Gheorghe (avand Proiectant General societatea comerciala DUAL STUDIO S.R.L., in baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016): click aici.
– Anunt nr. 4144 din 30.08.2018 privind incheierea etapei de documentare si elaborare a Studiilor de Fundamentare, aferenta Planului Urbanistic General al Comunei Sfantu Gheorghe (avand Proiectant General societatea comerciala DUAL STUDIO S.R.L., in baza contractului nr. 3908 din 26.09.2016): click aici.

Studiu de fundamentare privind delimitarea siturilor arheologice si a zonelor  lor de protectie pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Sfântu Gheorghe, judetul Ialomita: coperta click aici

FIŞA ANALITICĂ MINIMALĂ de inventariere Biserica “Adormirea Maicii Domnului“: click aici
FIŞA ANALITICĂ MINIMALĂ de inventariere Casa cu cârciună și salon: click aici
FIŞA ANALITICĂ MINIMALĂ de inventariere Conacul Florescu: click aici
FIŞA ANALITICĂ MINIMALĂ de inventariere Cruce de piatră: click aici
STUDIU ARHEOLOGIC propriu zis: click aici
 

Studiu istoric de delimitare a zonelor protejate si de protectie a monumentelor pentru fundamentarea planului urbanistic general al comunei Sfântu Gheorghe, judetul Ialomitaclick aici

1. A1_ ANALIZA EVOLUTIEI ISTORICE: click aici
3. A1_ PEISAJ NATURAL SI ANTROPIC: click aici
5. A2_ LIMITA DE PROTECTIE_ bis A2: click aici
6. A2_ LIMITA DE PROTECTIE_ conac A2: click aici
8. A2_ LIMITA DE PROTECTIE_ cruce A2: click aici
9. A2_ LIMITA DE PROTECTIE_ casa: click aici

Studiu de fundamentare geotehnic si hidrogeologic pentru reactualizarea planului urbanistic general al comunei Sfântu Gheorghe, judetul Ialomitaclick aici