Registrul agricol si Fond funciar

Registrul agricol
  • HCL nr.54 din 26.05.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2022  Vizualizare
  • Comunicare nr. 5372 din 21.09.2021 privind declararea numarului de stupi care contin familii de albine pregatite pentru iernat Vizualizare si Declaratie pe propria raspundere privind numarul de stupi care contin familii de albine pregatite pentru iernat  Vizualizare

Comunicare nr. 986 din 22.02.2021 – control privind identificarea stupilor: Vizualizare

INFORMARE APIA -in vedere primirii cererilor de ajutor de stat pentru culturile afectate de secetă pedologică conform OUG.nr.148 din 27.08.2020: click aici
 – HCL nr. 45 din 18.05.2020 privind aprobarea modului de întocmire a înregistrării agricole pe perioada 2020 – 2024 Vizualizare
– Anexa 23:  click aici –  Anunt privind Registrul Agricol – invitatie persoane fizice si juridice pentru a face declaratiile in viziunea actualizarii datelor pentru anul 2020  Vizualizare
–  Anunt public privind obligatiile persoanelor fizice și juridice cu privire la registrul agricol (Adăugat la data 06.03.2019)  Vizualizare
 
– Pentru inscrierea in Registrul Agricol actele necesare: 
Cerere inscriere in registrul agricol: click aici 
Documente necesare pentru inscrierea in registrul agricol: click aici Cerere pentru eliberarea carnetului de comercializare a produsului  agricol: click aici 
Cerere pentru eliberarea certificatului de producător: click aici 
Declaratie pentru completarea inregistrarii agricole – persoane fizice:  click aici 
Declaratie pentru completarea inregistrarii agricole – persoane juridice:  click aici
 

– Nomenclator stradal: click aici 

Cerere eliberare certificat de nomenclatura stradala si adresa – persoane fizice: click aici 
Cerere eliberare certificat de nomenclatura stradala si adresa – persoane juridice: click aici 
 

–  Formulare ( cereri, declarații) :  Cerere de luare in spatiu:  click aici 

Cerere eliberare adeverinte cu pozitia din registrul agricol – persoane fizice: click aici
Cerere eliberare adeverinte cu pozitia din registrul agricol – persoane juridice: click aici 
Cerere eliberare adeverinte cu vechimea efectuata in cadrul cap-ului: click aici 
 

Nomenclator stradalclick aici
Cerere eliberare certificat de nomenclatura stradala si adresa – persoane fizice: click aici
Cerere eliberare certificat de nomenclatura stradala si adresa – persoane juridice: click aici 

Cerere inscriere in registrul agricol: click aici 
Documente necesare pentru inscrierea in registrul agricol:  click aici
Cerere pentru eliberarea carnetului de comercializare a produsului agricol: click aici
Cerere pentru eliberarea certificatului de producător: click aici 

Declaratie pentru completarea inregistrarii agricole – persoane fizice: click aici
Declaratie pentru completarea inregistrarii agricole – persoane juridice: click aici

Fond funciar

Opis alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si al altor detinatori sector cadastral lot 2: click aici

Anunt

– pentru intocmirea titlului de proprietate pentru diferenta de 5% aprobata prin HCJ nr. 20 din 02.08.2017, pentru primele 102 pozitii
1) proprietarii in viata trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
a) semnarea fisei de punere in posesie la Primaria Sfantu Gheorghe, in prezenta domnului Draghici Horatiu -referent cadastru – tel.0787 630 833

b) fisa va fi insotita de copie dupa actul de identitate al proprietarului si certificat fiscal eliberat de Comuna Sfantu Gheorghe
2) mostenitorii proprietarilor trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
a) semnarea fisei de punere in posesie la Primaria Sfantu Gheorghe, in prezenta domnului Draghici Horatiu -referent cadastru – tel.0787 630 833
b) fisa va fi insotita de actul de identitate al mostenitorului sau mostenitorilor, actul care atesta calitatea de mostenitor si certificatul fiscal eliberat de Comuna Sfantu Gheorghe
Relatii suplimentare si la tel.0243 / 262001 sau 0722528771

HCL nr. 20/1 din 02.08.2017 Fond funciar: click aici

– Ordinul nr. 330 / 24.06.2016 pentru actualizarea, nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Ialomita, a comisiei pe plan local pentru constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor inregistrate de catre persoanele fizice sau asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru venitul anual pe baza de norma de venit: click aici

– Anexa 7 la norme – SITUATIA terenurilor agricole și forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate:  click aici

– IL_SFANTU_GHEORGHE_A09_94456-03-2015:  click aici

– Situatia centralizata a cererilor nesolutionate care au fost depuse in temeiul Legii nr.18 / 1991, Legii nr.169 / 1997, Legii nr.1 / 2000 si Legii nr.247 / 2005:  click aici