Registrul agricol si Fond funciar

Registrul agricol

 • HCL nr.31 din 29.02.2024 privind stadiul de inscriere a datelor in Registrul Agricol la trim. IV al anului 2023 Vizualizare
 • Anunt public din 29.01.2024 privind inscriere date in Registrul Agricol pentru anul 2024 Vizualizare
 • Anunt concurs din 17.03.2023 Referent clasa III Referent, clasa III, grad principal, Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar Vizualizare
  • Anexa nr 4 formular de incriere la concurs Vizualizare
 • Anunt din 09.02.2023 concesiune bunuri concesionat: Teren în suprafaţă de 27863 m.p. situat în extravilanul satului Sfântu Gheorghe, comuna Sfântu Gheorghe, în tarla 277/3 având categoria de folosinţă neproductiv, înscris în Cartea Funciară nr.25351 Sfântu Gheorghe, ce aparţine domeniului privat al comunei Sfântu Gheorghe, conform HCL nr.23 din 26.01.2023 şi temeiul legal O.U.G. nr.57/03.07.2019 Vizualizare
 • HCL nr.54 din 26.05.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2022  Vizualizare
 • Anunt obligatii declarare RA persoane fizice si juridice 2022 (Adaugat la data 03.01.2022) Vizualizare
 • Comunicare nr. 5372 din 21.09.2021 privind declararea numarului de stupi care contin familii de albine pregatite pentru iernat Vizualizare si Declaratie pe propria raspundere privind numarul de stupi care contin familii de albine pregatite pentru iernat  Vizualizare
 • Comunicare nr. 986 din 22.02.2021 – control privind identificarea stupilor: Vizualizare
 • Anunt obligatii declarare RA persoane fizice si juridice 2021 (Adaugat la data 04.01.2021) Vizualizare
 • INFORMARE APIA -in vedere primirii cererilor de ajutor de stat pentru culturile afectate de secetă pedologică conform OUG.nr.148 din 27.08.2020: click aici
 • HCL nr. 45 din 18.05.2020 privind aprobarea modului de întocmire a înregistrării agricole pe perioada 2020 – 2024 Vizualizare
 • Anunt obligatii declarare RA persoane fizice si juridice anul 2020 (Adaugat la data 05.01.2020) Vizualizare
 • Anexa 23:  click aici  Anunt privind Registrul Agricol – invitatie persoane fizice si juridice pentru a face declaratiile in viziunea actualizarii datelor pentru anul 2020  Vizualizare
 • Anunt public privind obligatiile persoanelor fizice și juridice cu privire la registrul agricol (Adăugat la data 06.03.2019) Vizualizare

Pentru inscrierea in Registrul Agricol actele necesare

 • Cerere inscriere in registrul agricol: click aici
 • Documente necesare pentru inscrierea in registrul agricol: click aici
 • Cerere pentru eliberarea carnetului de comercializare a produsului agricol: click aici 
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de producător: click aici
 • Declaratie pentru completarea inregistrarii agricole – persoane fizice: click aici
 • Declaratie pentru completarea inregistrarii agricole – persoane juridice:  click aici
Fond funciar
 • Registrul cadastral al imobilelor Sfântu Gheorghe – Sector cadastral nr. 27 Vizualizare si
  • Opis alfabetic detinatori Sfântu Gheorghe – Sector cadastral nr. 27 (Adaugat la data 05.12.2023)  Vizualizare
 • Anunt prealabil nr. 2819 din 10.04.2023 privind afisarea publica a documentelor tehnice de cadastru sector cadastral nr. 15 Vizualizare
 • Anunț prealabil nr. 2432 din 29.03.2023 privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 26 Vizualizare
 • Cadastru Sistematic documentele tehnice ale sectoarelor cadastrale 14-23
  • Opis Alfabetic Sector 23 (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
  • Registre 3719-3734 S23 (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
  • Plan cadastral Sector 23 (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
  • Opis Alfabetic Sector 14 (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
  • Registre 3735-3820 S14 (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
  • Plan cadastral Sector 14 (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
 • Anunt prealabil nr. 5643 din 08.09.2022 privind afisarea publica a documentelor tehnice de cadastru sectoarele 14 si 23 Vizualizare

Opis alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si al altor detinatori sector cadastral lot 2: click aici

Anunt

– pentru intocmirea titlului de proprietate pentru diferenta de 5% aprobata prin HCJ nr. 20 din 02.08.2017, pentru primele 102 pozitii
1) proprietarii in viata trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
a) semnarea fisei de punere in posesie la Primaria Sfantu Gheorghe, in prezenta domnului Draghici Horatiu -referent cadastru – tel.0787 630 833

b) fisa va fi insotita de copie dupa actul de identitate al proprietarului si certificat fiscal eliberat de Comuna Sfantu Gheorghe
2) mostenitorii proprietarilor trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
a) semnarea fisei de punere in posesie la Primaria Sfantu Gheorghe, in prezenta domnului Draghici Horatiu -referent cadastru – tel.0787 630 833
b) fisa va fi insotita de actul de identitate al mostenitorului sau mostenitorilor, actul care atesta calitatea de mostenitor si certificatul fiscal eliberat de Comuna Sfantu Gheorghe
Relatii suplimentare si la tel.0243 / 262001 sau 0722528771

– HCL nr. 20/1 din 02.08.2017 Fond funciar: click aici

– Ordinul nr. 330 / 24.06.2016 pentru actualizarea, nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Ialomita, a comisiei pe plan local pentru constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor inregistrate de catre persoanele fizice sau asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru venitul anual pe baza de norma de venit: click aici

– Anexa 7 la norme – SITUATIA terenurilor agricole și forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate:  click aici

– IL_SFANTU_GHEORGHE_A09_94456-03-2015:  click aici

– Situatia centralizata a cererilor nesolutionate care au fost depuse in temeiul Legii nr.18 / 1991, Legii nr.169 / 1997, Legii nr.1 / 2000 si Legii nr.247 / 2005:  click aici