Anunturi

Anul 2024
 • Alegeri locale – Proces verbal nr. 60 din 24.05.2024 privind inlocuire presedinte sectie de votare nr. 207 (Adaugat la data 24.05.2024) Vizualizare
  • Alegeri locale – Proces verbal din 23.05.2024 privind desemnare presedinte sectie 207 BEC nr. 23 (Adaugat la data 23.05.2024) Vizualizare
   • Alegeri locale – Proces verbal nr. 57 din 22.05.2024 privind completare birou sectii votare BEC nr. 59 (Adaugat la data 22.05.2024) Vizualizare
    • Alegeri locale – Anunț BECC nr. 59 În ședința din data de 22.05.2024, ora 15,30 va avea loc completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare de pe raza localitații Sfântu Gheorghe (Adaugat la data 21.05.2024) Vizualizare
     • Alegeri locale – Proces verbal din 20.05.2024 privind desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare constituite pentru alegerile din 09.06.2024 si loctiitorilor acestora BEC nr. 23 Sfântu Gheorghe (Adaugat la data 20.05.2024) Vizualizare
      • Alegeri locale – Informare nr. 2893 din 08.05.2024 privind delimitarea secțiilor de votare pe teritoriul Comunei Sfântu Gheorghe, jud. Ialomița (Adaugat la data 08.05.2024) Vizualizare
       • Alegeri locale – Dispoziția Primarului nr. 136 din 08.05.2024 privind stabilirea si asigurarea locurilor speciale pentru afisajul electoral in vederea desfasurarii alegerilor locale din 09.06.2024 (Adaugat la data 08.05.2024) Vizualizare
        • Anunt din 30.04.2024 privind inregistrarea activitatii operatorilor in agricultura ecologica (Adaugat la data 30.04.2024) Vizualizare
         • Alegeri locale – Ordine de zi 26.04.2024 BECC nr. 59 (Adaugat la data 26.04.2024) Vizualizare
          • Alegeri locale – Hotararea nr. 7 din 26.04.2024 BECC nr. 59 (Adaugat la data 26.04.2024) Vizualizare
           • Alegeri locale – Ordine de zi 25.04.2024 BECC nr. 59 (Adaugat la data 25.04.2024) Vizualizare
            • Alegeri locale – Hotararea nr. 6 din 25.04.2024 BECC nr. 59 (Adaugat la data 25.04.2024) Vizualizare
             • Alegeri locale – Hotararea nr. 5 din 25.04.2024 BECC nr. 59 (Adaugat la data 25.04.2024) Vizualizare
              • Alegeri locale – Hotararea nr. 4 din 25.04.2024 BECC nr. 59 (Adaugat la data 25.04.2024) Vizualizare
               • Alegeri locale – Hotararea nr. 3 din 25.04.2024 BECC nr. 59 (Adaugat la data 25.04.2024) Vizualizare
                • Alegeri locale – Ordine de zi 24.04.2024 BECC nr. 59 (Adaugat la data 24.04.2024) Vizualizare
                 • Alegeri locale – Hotararea nr. 2 din 24.04.2024 BECC nr. 59 (Adaugat la data 24.04.2024) Vizualizare
                  • Alegeri locale – Hotararea nr. 1 din 24.04.2024 BECC nr. 59 (Adaugat la data 24.04.2024) Vizualizare
                   • Alegeri locale – Program de lucru Biroul electoral de circumscriptie nr. 59 in anul 2024 (Adaugat la data 19.04.2024) Vizualizare
                    • Alegeri locale – Proces verbal nr. 15 din 19.04.2024 privind completare B.E.C.C. (Adaugat la data 19.04.2024) Vizualizare
                     • Proces verbal de afișare nr. 2523 din 17.04.2024 publicație vânzare imobil (Adaugat la data 17.04.2024) Vizualizare
                      • Informare Avocatul poporului (Adaugat la data 15.04.2024) Vizualizare
                       • Anunț individual nr. 1364 din 05.03.2024 pentru comunicarea prin publicitate (Adaugat la data 05.03.2024) Vizualizare
                        • Anunț individual nr. 1009 din 16.02.2024 pentru comunicarea prin publicitate (Adaugat la data 16.02.2024) Vizualizare
                         • Cetățenii comunei Sfântu Gheorghe pot comunica online cu primăria Puteți accesa de pe site-ul primăriei noastre https://www.sfintugheorghe.ro/ sau direct pe https://sfantugheorghe.regista.ro/ Cu ajutorul aplicației @Regista, de acum puteți să: ✅ depuneți cereri online pentru diverse solicitări ✅ faceți Sesizări pe harta digitală a comunei/orașului ✅ verificați stadiul documentelor, de acasă, în timp real ✅ aveți acces rapid la documente de interes public Evitați, deplasările la sediul primăriei și economisiți timp! Cu respect, Primar Petru-Mădălin Teculescu (Adaugat la data 13.02.2024) Vizualizare
                          • Anunț individual nr. 906 din 13.02.2024 pentru comunicarea prin publicitate (Adaugat la data 13.02.2024) Vizualizare
                           • Anunț individual nr. 785 din 08.02.2024 pentru comunicarea prin publicitate (Adaugat la data 08.02.2024) Vizualizare
                            • Anunt public nr. 637 din 30.01.2024 privind aprobarea PUG si proiect de hotarare. (Adaugat la data 30.01.2024) Vizualizare
                             • Anunt public din 29.01.2024 privind inscriere date in Registrul Agricol pentru anul 2024 (Adaugat la data 29.01.2024) Vizualizare
                              • Afiș recrutare experți electorali și operatori de calculator în Biroul Electoral al sectiei de votare, Cerere de admitere în corpul experților electorali, Declaratie de confidentialitate si Cerere de desemnare ca operator de calculator (Adaugat la data 26.01.2024) Vizualizare
                               • Aviz nr. 422 din 22.01.2024 privind stabilirea pretului pentru apa SC Apa Canalizare Progresul Sfantu Gheorghe SRL (Adaugat la data 22.01.2024) Vizualizare
                                Anul 2023
                                • Anunt public nr. 8631 din 21.12.2023 privind elaborare Proiect de HCL buget local pentru anul 2024 care va fi dezbatut in 02.2024 si Proiect de HCL nr. 8361 din 21.12.2023 privind bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 (Adaugat la data 28.12.2023) Vizualizare Vizualizare
                                 • Anunt prealabil nr. 8256 din 19.12.2023 privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 27 (Adaugat la data 19.12.2023) Vizualizare
                                  • VMI (venitul minim de incluziune) – Pliant informativ (Adaugat la data 15.12.2023) Vizualizare
                                   • VMI (venitul minim de incluziune) – Lista bunurilor care duc la excluderea acordării venitului minim de incluziune (Adaugat la data 15.12.2023) Vizualizare
                                    • VMI (venitul minim de incluziune) – Legea nr. 196 din 31 octombrie 2016 si Norme metodologice din 16 septembrie 2022 (Adaugat la data 15.12.2023) Vizualizare Vizualizare
                                     • VMI (venitul minim de incluziune) – Cerere pentru obținerea venitului minim de incluziune (Adaugat la data 15.12.2023) Vizualizare
                                      • Anunt nr. 8206 din 15.12.2023 achizitie utilaj pentru servicii publice si Caiet de sarcini achizitie utilaj (Adaugat la data 15.12.2023) Vizualizare Vizualizare
                                       • Registrul cadastral al imobilelor Sfântu Gheorghe – Sector cadastral nr. 27 si Opis alfabetic detinatori Sfântu Gheorghe – Sector cadastral nr. 27 (Adaugat la data 05.12.2023) Vizualizare Vizualizare
                                        • Comuna Sfântu Gheorghe cu sediul în comuna Sfântu Gheorghe, str.Principală, nr. 36, județ Ialomița, cod postal 927215, telefon /fax 0243/262001, email: primariasfghe@yahoo.com organizează la data de 22.11.2023, ora 10.00, licitație publică, pentru concesionarea următoarelor bunuri: Terenuri situate în intravilanul comunei Sfântu Gheorghe, având categoria de folosință arabil ce aparțin domeniului privat al comunei Sfântu Gheorghe, conform HCL nr. 91 din 28.09.2023 și temeiul legal O.U.G. nr.59/3.07.2019, amplasate după cum urmează: Satul Malu, zona Moară Cimitir si Zona SMA Sfântu Gheorghe. Informații privind documentația de atribuire se regasesc în caietul de sarcini ce se poate obține la cerere la sediul instituției. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar este de 50 lei și se achită la casieria comunei Sfântu Gheorghe. Data – limită pentru solicitarea clarificărilor: 09/11/2023, ora 10.00. Data – limită de depunere a ofertelor: 20/11/2023, ora 16.00. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 22/11/2023, ora 10.00 la sediul primăriei, comuna Sfântu Gheorghe, str.Principală, nr.36, județ Ialomița. (Adaugat la data 30.10.2023) Vizualizare
                                         • Caiet de sarcini privind achizitie utilaj pentru Servicii Publice in Sfântu Gheorghe si anunt achizitie nr. 6961 din 24.10.2023 (Adaugat la data 24.10.2023) Vizualizare
                                          • Informare nr. 6891 din 20.10.2023 privind art. 27 alin. 2 1 din Legea 18 din 1991 detinatorii sau mostenitorii acestora – solicitare emiterea titlui de proprietate (Adaugat la data 20.10.2023) Vizualizare
                                           • Anunt demarare proiect Parc de agrement incepand cu data de 11.10.2023 si Contract de finantare Parc de agrement ADI Ialomita (Adaugat la data 11.10.2023) Vizualizare Vizualizare
                                            • Anunt public din 28.09.2023 privind emiterea etapei de incadrare pentru proiectul Asfaltare drumuri de interes local (Adaugat la data 28.09.2023) Vizualizare
                                             • Informare – Aceasta informare este efectuata de Comuna Sfantu Gheorghe, judet Ialomita ce intentioneaza sa solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Ialomita, str. Mihai Viteazul, nr. 1, aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul „ Sistem de canalizare menajera si statie de epurare ape uzate menajere ”, comuna Sfantu Gheorghe, jud. Ialomita. In cadrul proiectului este prevazuta colectarea apelor uzate menajere de la gospodariile individuale si agenti socio economici si constructia unei statii de epurare pentru tratarea apelor uzate menajere in comuna Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului incepand cu data de 24.08.2023, la sediul Comunei Sfantu Gheorghe, str. Principala, nr.36, judet Ialomita. (Adaugat la data 22.08.2023) Vizualizare
                                              • Anunt public din 17.08.2023 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Asfaltare drumuri de interes local (Adaugat la data 17.08.2023) Vizualizare
                                               • Licența de funcționare Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 09.08.2023) Vizualizare
                                                • Plan masuri canicula – nr. 4496 din 27.06.2023 (Adaugat la data 27.06.2023) Vizualizare
                                                 • Anunt din 06.06.2023 ADI ECOO – colectare folii de plastic – polietilena (Adaugat la data 06.06.2023) Vizualizare
                                                  • Raport final nr. 3572 din 10.05.2023 concurs muncitor necalificat Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 10.05.2023) Vizualizare
                                                   • Proces verbal nr. 3571 din 10.05.2023 interviu concurs muncitor necalificat Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 10.05.2023) Vizualizare
                                                    • Proces verbal nr. 3568 din 10.05.2023 proba practica concurs muncitor necalificat Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 10.05.2023) Vizualizare
                                                     • Proces verbal nr. 3561 din 10.05.2023 privind interviu cosilier al Primarului (Adaugat la data 10.05.2023) Vizualizare
                                                      • Proces verbal nr. 137 din 24.04.2023 privind selecție dosare concurs muncitor necalificat Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 24.04.2023) Vizualizare
                                                       • Proces verbal nr. 2866 din 11.04.2023 privind selectare dosare concurs Referent, clasa III, grad principal, Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar (Adaugat la data 11.04.2023) Vizualizare
                                                        • Anunt prealabil nr. 2819 din 10.04.2023 privind afisarea publica a documentelor tehnice de cadastru sector cadastral nr. 15 (Adaugat la data 10.04.2023) Vizualizare
                                                         • Anunt nr. 2855 din 10.04.2023 privind concurs muncitor necalificat Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 10.04.2023) Vizualizare
                                                          • Anunt nr. 2818 din 10.04.2023 privind concurs consilier achizitii publice (Adaugat la data 10.04.2023) Vizualizare
                                                           • Anunț prealabil nr. 2432 din 29.03.2023 privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 26 (Adaugat la data 29.03.2023) Vizualizare
                                                            • Procedura operationala privind masurarea gradului de satisfactie a beneficiarului in Centrul de zi Viitorul an 2023 – CZ 08 (Adaugat la data 28.03.2023) Vizualizare
                                                             • Procedura operationala privind sugestiile, sesizarile si reclamatiile in Centrul social de zi Viitorul an 2023 – CZ 07 (Adaugat la data 28.03.2023) Vizualizare
                                                              • Procedura operationala privind sugestiile, sesizarile si reclamatiile in Centrul social de zi Viitorul an 2023 – CZ 06 (Adaugat la data 28.03.2023) Vizualizare
                                                               • Procedura operationala privind relatia personalului cu copiii in Centrul social de zi Viitorul an 2023 – CZ 05 (Adaugat la data 28.03.2023) Vizualizare
                                                                • Procedura operationala privind evaluarea nevoilor beneficiarilor in Centrul social de zi Viitorul an 2023 – CZ 04 (Adaugat la data 28.03.2023) Vizualizare
                                                                 • Procedura de prevenire, identificare, semnalare, evaluare si solutionare a suspiciunilor sau acuzatiilor de abuz, neglijenta, exploatare asupra copiilor an 2023 – CZ 03 (Adaugat la data 28.03.2023) Vizualizare
                                                                  • Procedura operationala privind controlul comportamentului copiilor in Centrul social de zi Viitorul an 2023 – CZ 02 (Adaugat la data 28.03.2023) Vizualizare
                                                                   • Procedura operationala privind admiterea în Centrul Social de Zi Viitorul an 2023 – CZ 01 (Adaugat la data 28.03.2023) Vizualizare
                                                                    • Anunt nr. 2340 din 27.03.2023 privind selectie membrii conducere SC Apă Canalizare Progresul Sfântu Gheorghe SRL (Adaugat la data 27.03.2023) Vizualizare
                                                                     • Anunt public nr. 1742 din 17.03.2023 dezbatere publica privind Proiect de HCL stabilire taxe si impozite locale pentru anul 2024 si Proiect de HCL nr. 8251 din 17.03.2023 privind stabilire taxe si impozite locale pentru anul 2024 (Adaugat la data 17.03.2023) Vizualizare Vizualizare
                                                                      • Anunt concurs din 17.03.2023 Referent, clasa III, grad principal, Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar si Anexa nr 4 formular de incriere la concurs (Adaugat la data 17.03.2023) Vizualizare Vizualizare
                                                                       • Proces verbal nr. 1618 din 03.03.2023 privind proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de administrator in cadrul Serviciului Public de Salubrizare (Adaugat la data 03.03.2023) Vizualizare
                                                                        • Proces verbal nr. 1566 din 02.03.2023 privind proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de administrator in cadrul Serviciului Public de Salubrizare (Adaugat la data 02.03.2023) Vizualizare
                                                                         • Proces verbal din 23.02.2023 selectare dosar concurs administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al localitatii (Adaugat la data 23.02.2023) Vizualizare
                                                                          • Anunt din 09.02.2023 concesiune bunuri concesionat: Teren în suprafaţă de 27863 m.p. situat în extravilanul satului Sfântu Gheorghe, comuna Sfântu Gheorghe, în tarla 277/3 având categoria de folosinţă neproductiv, înscris în Cartea Funciară nr.25351 Sfântu Gheorghe, ce aparţine domeniului privat al comunei Sfântu Gheorghe, conform HCL nr.23 din 26.01.2023 şi temeiul legal O.U.G. nr.57/03.07.2019 (Adaugat la data 09.02.2023) Vizualizare
                                                                           • Anunt nr. 953 din 07.02.2023 Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al localitatii (Adaugat la data 07.02.2023) Vizualizare
                                                                            • Raport final nr. 695 din 31.01.2023 privind concurs Educator Centrul de Zi Viitoru (Adaugat la data 31.01.2023) Vizualizare
                                                                             • Proces verbal nr. 694 din 31.01.2023 privind proba interviu concurs Educator Centrul de Zi Viitorul (Adaugat la data 31.01.2023) Vizualizare
                                                                              • Proces verbal nr. 658 din 30.01.2023 privind proba scrisa concurs Educator Centrul de Zi Viitorul (Adaugat la data 30.01.2023) Vizualizare
                                                                               • Proces verbal nr. 469 din 19.01.2023 privind selectare dosare concurs Educator Centrul de Zi Viitorul (Adaugat la data 19.01.2023) Vizualizare
                                                                                • Anunt public nr. 407 din 17.01.2023 privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului – sector cadastral nr. 11 (Adaugat la data 17.01.2023) Vizualizare
                                                                                 • Anunț licitație nr. 272 din 12.01.2023 privind vanzare bunuri imobile debitor SC Agrolib Smart International SRL (Adaugat la data 12.01.2023) Vizualizare
                                                                                  • Anunt colectiv nr. 108 din 06.01.2023 privind comunicarea prin publicitate – decizii impunere an 2023 PF (Adaugat la data 06.01.2023) Vizualizare
                                                                                   • Anunt colectiv nr. 107 din 06.01.2023 privind comunicarea prin publicitate – decizii impunere an 2023 PJ (Adaugat la data 06.01.2023) Vizualizare
                                                                                    • Anunt nr. 23 din 03.01.2023 Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Educator, studii medii în cadrul Centrului de zi Viitorul , cu ½ normă (4 ore /zi) (Adaugat la data 03.01.2023) Vizualizare
                                                                                     Anul 2022
                                                                                     • Anunt Public nr. 8715 din 28.12.2022 – dezbatere publica privind Proiect de HCL buget local an 2023 ce va fi dezbatut in 02.2023 si Proiect de HCL nr. 8689 din 28.12.2022 privind bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 (Adaugat la data 28.12.2022) Vizualizare Vizualizare
                                                                                      • Anunt nr. 8443 din 19.12.2022 privind vanzare bunuri imobile debitor SC Agrolib Smart International SRL (Adaugat la data 19.12.2022) Vizualizare
                                                                                       • Anunt ANAF Ialomița privind înrolare / înregistrare in Spațiul Privat Virtual (Adaugat la data 25.11.2022) Vizualizare
                                                                                        • Raport final nr. 7782 din 21.11.2022 examen de promovare functia de referent, Clasa III, superior (Adaugat la data 21.11.2022) Vizualizare
                                                                                         • Proces verbal nr. 7781 din 21.11.2022 proba interviu la examenul de promovare functia Referent, Clasa III, Superior (Adaugat la data 21.11.2022) Vizualizare
                                                                                          • Proces verbal nr. 7763 din 21.11.2022 proba scrisa la examenul de promovare functia Referent, Clasa III, Superior (Adaugat la data 21.11.2022) Vizualizare
                                                                                           • Anunț nr. 7696 din 17.11.2022 vânzare de bunuri imobile, debitor SC AGROLIB SRL (Adaugat la data 17.11.2022) Vizualizare
                                                                                            • Proces verbal nr. 7589 din 15.11.2022 – neprezentare oferta cumparare privind bunuri imobile (Adaugat la data 16.11.2022) Vizualizare
                                                                                             • Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul pentru promovare in grad profesional (Adaugat la data 10.11.2022) Vizualizare
                                                                                              • Raportul final nr. 7376 din 08.11.2022 al concursului pentru ocuparea postului de Sef Centru in cadrul Centrului de zi Viitorul (Adaugat la data 08.11.2022) Vizualizare
                                                                                               • Proces verbal nr. 7375 din 08.11.2022 proba interviu la concursul pentru ocuparea postului de Sef Centru in cadrul Centrului de zi Viitorul (Adaugat la data 08.11.2022) Vizualizare
                                                                                                • Proces verbal nr. 7369 din 08.11.2022 proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de Sef Centru in cadrul Centrului de zi Viitorul (Adaugat la data 08.11.2022) Vizualizare
                                                                                                 • Anunt E-nel – implementare in calendarul de facturare (Adaugat la data 01.11.2022) Vizualizare
                                                                                                  • Proces verbal nr. 7067 din 31.10.2022 privind selectie dosare concurs Sef Centru in cadrul Centrului de zi Viitorul (Adaugat la data 31.10.2022) Vizualizare
                                                                                                   • Anunț nr. 6556 din 20.10.2022 privind vânzare bunuri imobile (Adaugat la data 20.10.2022) Vizualizare
                                                                                                    • Anunt nr. 6551 din 19.10.2022 examen de promovare in grad profesional (Adaugat la data 19.10.2022) Vizualizare
                                                                                                     • Procedura sugestii sesizari si reclamatii (Adaugat la data 14.10.2022) Vizualizare
                                                                                                      • Procedura relatia personalului cu copiii (Adaugat la data 14.10.2022) Vizualizare
                                                                                                       • Procedura prevenire, identificare, semnalare, evaluare si solutionare a suspiciunilor sau acuzatiilor de abuz (Adaugat la data 14.10.2022) Vizualizare
                                                                                                        • Procedura masurarea gradului de satisfactie a beneficiarului (Adaugat la data 14.10.2022) Vizualizare
                                                                                                         • Procedura incetarea serviciilor sociale in Centrul Social Viitorul (Adaugat la data 14.10.2022) Vizualizare
                                                                                                          • Procedura evaluarea nevoilor beneficiarilor (Adaugat la data 14.10.2022) Vizualizare
                                                                                                           • Procedura controlul comportamentului copiilor (Adaugat la data 14.10.2022) Vizualizare
                                                                                                            • Procedura admiterea în Centrul Social de Zi Viitorul (Adaugat la data 14.10.2022) Vizualizare
                                                                                                             • Pliante prezentare Centrul de Zi Viitorul (Adaugat la data 14.10.2022) Vizualizare
                                                                                                              • Raport final concurs asistent social in cadrul Centrului de zi Viitorul – nr. 6306 din 10.10.2022 (Adaugat la data 10.10.2022) Vizualizare
                                                                                                               • Proces verbal nr. 6305 din 10.10.2022 probă interviu concurs asistent social in cadrul Centrului de zi Viitorul (Adaugat la data 10.10.2022) Vizualizare
                                                                                                                • Proces verbal nr. 6304 din 10.10.2022 probă scrisa concurs asistent social in cadrul Centrului de zi Viitorul (Adaugat la data 10.10.2022) Vizualizare
                                                                                                                 • Raport final nr. 6181 din 04.10.2022 privind concursul organizat pentru funcția de administrator Serviciul Public de Salubrizare (Adaugat la data 04.10.2022) Vizualizare
                                                                                                                  • Proces verbal nr. 6179 din 04.10.2022 privind susținere probă interviu ocupare post administrator Serviciul Public de Salubrizare (Adaugat la data 04.10.2022) Vizualizare
                                                                                                                   • Proces verbal nr. 6171 din 04.10.2022 probă scrisă concurs administrator Serviciul Public de Salubrizare (Adaugat la data 04.10.2022) Vizualizare
                                                                                                                    • Acord de parteneriat nr. 8 din 04.10.2022 Centrul de zi Viitorul cu Scoala Gimnaziala Malu (Adaugat la data 04.10.2022) Vizualizare
                                                                                                                     • Acord de parteneriat nr. 6 din 04.10.2022 Centrul de zi Viitorul cu Biserica Adormirea Maicii Domnului (Adaugat la data 04.10.2022) Vizualizare
                                                                                                                      • Acord de parteneriat nr. 5 din 04.10.2022 Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 04.10.2022) Vizualizare
                                                                                                                       • Raport final nr. 6157 din 03.10.2022 privind concursul organizat pentru funcția de educator in cadrul Centrului de Zi Viitorul (Adaugat la data 03.10.2022) Vizualizare
                                                                                                                        • Proces verbal nr. 6156 din 03.10.2022 privind susținere probă interviu ocupare post educator Centrul de Zi Viitorul (Adaugat la data 03.10.2022) Vizualizare
                                                                                                                         • Proces verbal nr. 6150 din 03.10.2022 probă scrisă concurs educator Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 03.10.2022) Vizualizare
                                                                                                                          • Raport final nr. 6123 din 30.09.2022 privind concursul organizat pentru postul de functionar in cadrul Centrului de Zi Viitorul (Adaugat la data 30.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                           • Proces verbal nr. 6122 din 30.09.2022 privind susținere probă interviu ocupare post funtionar Centrul de Zi Viitorul (Adaugat la data 30.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                            • Proces verbal nr. 6121 din 30.09.2022 probă scrisă concurs functionar Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 30.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                             • Raport final nr. 6120 din 30.09.2022 privind concursul organizat pentru funcția de magaziner in cadrul Centrului de Zi Viitorul (Adaugat la data 30.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                              • Proces verbal nr. 6116 din 30.09.2022 privind selectie dosare concurs asistent social Centrul de Zi Viitorul (Adaugat la data 30.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                               • Proces verbal nr. 6114 din 30.09.2022 privind susținere probă scrisă ocupare post magaziner Centrul de Zi Viitorul (Adaugat la data 30.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                • Proces verbal nr. 6026 din 27.09.2022 selecție dosare concurs administrator în cadrul Serviciului pulic de Salubrizare (Adaugat la data 27.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                 • Proces verbal nr. 191 din 26.09.2022 privind susținere probă interviu ocupare post magaziner Centrul de Zi Viitorul (Adaugat la data 26.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                  • Proces verbal nr. 5968 din 23.09.2022 selectie dosare concurs post vacant de educator Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 23.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                   • Proces verbal nr. 5935 din 22.09.2022 selectie dosare concurs post vacant de Funcționar Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 22.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                    • Proces verbal nr. 5934 din 22.09.2022 selectie dosare concurs post vacant de Magaziner Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 22.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                     • Registre 3735-3820 S14 (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                      • Registre 3719-3734 S23 (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                       • Plan cadastral Sector 23 (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                        • Opis Alfabetic Sector 23 (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                         • Plan cadastral Sector 14 (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                          • Opis Alfabetic Sector 14 (Adaugat la data 21.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                           • Anunt din 09.09.2022: Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea a unui post contractual vacant de Functionar debutant, studii medii în cadrul Centrului de zi Viitorul (Adaugat la data 09.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                            • Anunt din 09.09.2022 Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a localitatii (Adaugat la data 09.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                             • Anunt din 09.09.2022 Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de magaziner, debutant în cadrul Centrului de zi Viitorul (Adaugat la data 09.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                              • Anunt din 09.09.2022 Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacant de Educator, studii superioare în cadrul Centrului de zi Viitorul , cu ½ normă(4 ore /zi) (Adaugat la data 09.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                               • Anunt din 09.09.2022 organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent social debutant (1/2 normă) din cadrul Centrului de zi Viitorul (Adaugat la data 09.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                • Anunt prealabil nr. 5643 din 08.09.2022 privind afisarea publica a documentelor tehnice de cadastru sectoarele 14 si 23 (Adaugat la data 08.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                 • Proces verbal nr. 5491 din 01.09.2022 Comisie concurs educator Centrul de Zi Viitorul – neprezentare candidate proba scrisa (Adaugat la data 01.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                  • Raport final nr. 5483 din 01.09.2022 privind concursul organizat pentru funcția de functionar in cadrul Centrului de Zi Viitorul (Adaugat la data 01.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                   • Proces verbal nr. 5480 din 01.09.2022 privind probă scrisă, concurs pentru ocuparea postului de funcționar debutant, studii medii Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 01.09.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                    • Raport final nr. 5455 din 31.08.2022 privind concursul organizat pentru funcția de magaziner in cadrul Centrului de Zi Viitorul (Adaugat la data 31.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                     • Proces verbal nr. 5419 din 31.08.2022 privind susținere probă scrisă ocupare post magaziner Centrul de Zi Viitorul (Adaugat la data 31.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                      • Raportul final al concursului nr. 5410 din 30.08.2022 pentru ocuparea postului de bucatar la Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 30.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                       • Proces verbal nr. 5409 din 30.08.2022 privind interviu la concursul pentru ocuparea postului de bucatar la Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 30.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                        • Proces verbal nr. 5402 din 30.08.2022 privind proba practica la concursul pentru ocuparea postului de bucatar la Centrul de zi Viitorul (Adaugat la data 30.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                         • Proces verbal nr. 5290 din 24.08.2022 selectare dosare concurs post vacant de Funcționar debutant Centrul de zi Viitorul – Buturugaru Alina (Adaugat la data 24.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                          • Proces verbal nr. 5258 din 24.08.2022 privind selectare dosare pentru ocuparea a două posturi educator în cadrul Centrului de Zi Viitorul (Adaugat la data 24.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                           • Anunt nr. 5238 din 23.08.2022 privind proces verbal selectie dosare concurs magaziner Centrul de Zi Viitorul (Adaugat la data 23.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                            • Anunt nr. 5219 din 22.08.2022 privind proces verbal selectie dosare concurs bucatar Centrul de Zi (Adaugat la data 22.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                             • Regulament de Organizare si Functionare Centrului de Zi Viitorul (Adaugat la data 11.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                              • Regulament de Ordine Interioara Centrul de Zi Viitorul (Adaugat la data 11.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                               • Plan Strategic de Dezvoltare a activitatii Centrului de Zi Viitorul 2022 – 2027 (Adaugat la data 11.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                • Metodologia de Organizare si Functionare Centrului de Zi Viitorul (Adaugat la data 11.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                 • Codul etic al personalului care ofera servicii sociale Centrul de Zi Viitorul (Adaugat la data 11.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                  • Raport final concurs compartiment cadastru nr. 5006 din 08.08.2022 (Adaugat la data 08.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                   • Proces verbal nr. 5005 din 08.08.2022 privind susținere interviu concurs referent compartiment cadastru (Adaugat la data 08.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                    • Proces verbal nr. 5002 din 08.08.2022 privind susținere probă scrisă concurs referent compartiment cadastru (Adaugat la data 08.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                     • Anunt: Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de magaziner, debutant în cadrul Centrului de zi Viitorul. (Adaugat la data 05.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                      • Anunt: Primăria comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de bucătar în cadrul Centrului de zi Viitorul. (Adaugat la data 05.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                       • Anunt: Primăria comunei Sfântu Gheorghe , judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacant de Functionar debutant, studii medii în cadrul Centrului de zi Viitorul (Adaugat la data 05.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                        • Anunt: Primăria comunei Sfântu Gheorghe , judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacant de Educator, studii superioare în cadrul Centrului de zi Viitorul , cu ½ normă(4 ore /zi) (Adaugat la data 05.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                         • Anunt: Primăria comunei Sf ântu Gheorghe , judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat(fochist), treapta IV în cadrul Centrului de zi Viitorul. (Adaugat la data 05.08.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                          • Proces verbal nr. 4180 din 30.06.2022 privind proba interviu concurs consilier achizitii publice (Adaugat la data 30.06.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                           • Proces verbal nr. 4157 din 29.06.2022 privind proba interviu concurs sofer (autogunoiera) Serviciul Public de Salubrizare al comunei Sfantu Gheorghe (Adaugat la data 29.06.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                            • Anunt nr. 4072 din 24.06.2022 privind organizare concurs Referent clasa III grad profesional principal compartiment registrul agricol (Adaugat la data 24.06.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                             • Proces verbal nr. 4052 din 23.06.2022 privind selectie dosare candidati concurs consilier treapta II achizitii publice (Adaugat la data 23.06.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                              • Proces verbal nr. 4045 din 23.06.2022 privind selectie dosare candidati concurs sofer (autogunoiera) Serviciul Public de Salubrizare al comunei Sfantu Gheorghe (Adaugat la data 23.06.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                               • Proces verbal nr. 4038 din 22.06.2022 privind nedepunere dosare concurs asistent social (Adaugat la data 22.06.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                • Proces verbal nr. 4016 din 22.06.2022 privind afișare somație și titlu executoriu emis pe numele Balasoiu Bogdan – Nicolae (Adaugat la data 22.06.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                 • Anunt din 17.06.2022 privind organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer in cadrul SC Apa Canalizare Progresul Sfantu Gheorghe (Adaugat la data 17.06.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                  • Proces verbal nr. 3915 din 16.06.2022 privind afisare somatie si titlu executoriu emis pe numele Coman Marius Eugen (Adaugat la data 16.06.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                   • Anunt din 03.06.2022 privind organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer (autogunoiera) in cadrul Serviciului Public de Salubrizare al comunei Sfantu Gheorghe. (Adaugat la data 03.06.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                    • Anunt din 03.06.2022 privind organizare concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier achizitii, treapta II, in cadrul compartimentului achiziții publice, lucrări publice, protecția mediului. (Adaugat la data 03.06.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                     • Anunt din 03.06.2022 organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent social debutant (1/2 normă) din cadrul Centrului de zi Viitorul (Adaugat la data 03.06.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                      • Reactualizare a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Sfântu Gheorghe, județul Ialomița (Adaugat la data 25.05.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                       • Anunt din 12.05.2022 organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent social debutant (1/2 normă) din cadrul Centrului de zi Viitorul (Adaugat la data 12.05.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                        • Dispozitie Primar nr.59 din 18.04.2022 privind anularea concursului organizat pentru ocuparea postului de asistent social debutant din cadrul Centrului Social de zi Viitorul (Adaugat la data 18.04.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                         • Anunt organizare concurs din 04.04.2022 privind post vacant de asistent social debutant din cadrul Centrului Social de zi Viitorul (Adaugat la data 04.04.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                          • Planul de integritate al Serviciului Public de Salubrizare Sf. Gheorghe nr. 199 din 28.03.2022 (Adaugat la data 28.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                           • Comunicare nr. 1525 din 09.03.2022 recrutare Scoala Jandarmerie (Adaugat la data 09.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                            • Comunicare nr. 1523 din 09.03.2022 recrutare Scola Politie (Adaugat la data 09.03.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                             • Producatori agricoli – Usturoi – Cerere Declaratie si Registru Unic in format word si pdf (Adaugat la data 25.02.2022) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                              • Producatori agricoli – Legume – Cerere si Registru in format word si pdf (Adaugat la data 25.02.2022) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                               • Producatori agricoli – Hotararea Guvernului nr.148 din 2022 pentru aprobarea programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2022 (Adaugat la data 25.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                • Producatori agricoli – Hotararea Guvernului nr.147 din 2022 pentru aprobarea schemei de minimis pentru aprobarea programului de sustinere a productiei de usturoi in anul 2022 (Adaugat la data 25.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                 • CLCB – IL nr. 1218 din 25.02.2022 – confirmare Pesta Porcina Africana (Adaugat la data 25.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                  • Anunt privind inscrierea in lista candidatilor pentru personalul de Recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente RPL 2021 in teritoriu (Adaugat la data 16.02.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                   • Planul de integritate al UAT Sfantu Gheorghe nr. 348 din 19.01.2022 (Adaugat la data 19.01.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                    • Declaratia Privind Asumarea Agendei De Integritate Organizationala In Coordonatele Strategiei Nationale Anticoruptie -Teculescu Petru – Madalin (Adaugat la data 19.01.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                     • Anunt nr. 84 din 06.01.2022 privind proiect nr. 7201 din 06.01.2021 aprobare buget 2022 (Adaugat la data 06.01.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                      • Anunt obligatii declarare RA persoane fizice si juridice 2022 (Adaugat la data 03.01.2022) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                       Anul 2021
                                                                                                                                                                                                       • Rezultat probei scrise la concurs administrator Serviciul Public de Salubritate (Adaugat la data 22.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                        • Centralizator nominal la concurs administrator Serviciul Public de Salubritate (Adaugat la data 22.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                         • Anunt nr. 7378 din 21.12.2021 privind materiale pentru informarea si diseminarea acestora de catre populatie a descoperirii de munitie neexplodata din timpul confliectelor armate (Adaugat la data 21.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                          • Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs administrator Serviciul Public de Salubritate (Adaugat la data 16.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                           • Proces verbal din 16.12.2021 privind rezultatul selectarii dosarelor concurs administrator Serviciul Public de Salubrizare (Adaugat la data 16.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                            • Rezultat probă scrisă din 07.12.2021 examen promovare in grad profesional (Adaugat la data 07.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                             • Rezultat interviu examen din 07.12.2021 promovare in grad profesional (Adaugat la data 07.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                              • Rezultat final din 07.12.2021 concurs promovare in grad profesional polițist local cls. I SUPERIOR (Adaugat la data 07.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                               • Rezultate finale din 06.12.2021 privind concurs pentru promovare in grad profesional (Adaugat la data 06.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                • Rezultat din 06.12.2021 privind probă scrisă promovare in grad profesional (Adaugat la data 06.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                 • Rezultat din 06.12.2021 privind proba interviu examen promovare in grad profesional (Adaugat la data 06.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                  • Adresa nr. 6816 din 03.12.2021 Rezultate selectie dosare inscriere la examenul pentru promovare in grad profesional (Adaugat la data 03.12.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                   • Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al Localitații (Adaugat la data 18.11.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                    • Anunt nr. 6291 din 03.11.2021 examene de promovare in grad profesional (Adaugat la data 03.11.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                     • Tabel beneficiari lucrari VMG – OCTOMBRIE 2021 (Adaugat la data 31.10.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                      • Situatie lunara persoane apte de munca – OCTOMBRIE 2021 (Adaugat la data 31.10.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                       • Lista persoane apte de munca VMG – OCTOMBRIE 2021 (Adaugat la data 31.10.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                        • Model cerere ajutor incalzire si supliment energie (Adaugat la data 15.10.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                         • Lista bunurilor care duc la excluderea ajutorului de incalzire si supliment energie (Adaugat la data 15.10.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                          • Informatii utile ajutor incalzire si supliment energie (Adaugat la data 15.10.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                           • Acte necesare ajutor energie si supliment energie (Adaugat la data 15.10.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                            • Tabel beneficiari VMG septembrie 2021 (Adaugat la data 30.09.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                             • Situatie lunara persoane apte de munca VMG septembrie 2021 (Adaugat la data 30.09.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                              • Lista persoane apte de munca VMG septembrie 2021 (Adaugat la data 30.09.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                               • Comunicare nr. 5372 din 21.09.2021 privind declararea numarului de stupi care contin familii de albine pregatite pentru iernat si Declaratie pe propria raspundere privind numarul de stupi care contin familii de albine pregatite pentru iernat (Adaugat la data 21.09.2021) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                • Adresa nr. 5371 din 21.09.2021 Campanie de recrutare si identificare de persoane care doresc sa devina asistenti maternali (Adaugat la data 21.09.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                 • Anunt: Primaria Comunei SFANTU GHEORGHE, a demarat in data de 16 august 2021, implementarea proiectului cu titlul ,,ACHIZITIE AUTOGUNOIERA ”. Proiectul este finanţat cu sprijinul financiar al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița prin Programul Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita – 2021. Perioada de implementare: 6 luni. Valoarea totala a contractului este de 337.585,00 lei, dupa cum urmeaza: Contributie U.A.T. SFANTU GHEORGHE: 37.585,00 lei; Contributie ADI Ialomita: 300.000 lei Scopul este acela de a contrubui la imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor comunei si asigurarea unor servicii publice de calitate in domeniul salubrizarii si a colectarii selective a deseurilor. Obiectivul proiectului vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie,asigurarea accesului la servicii de baza si de protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural in vederea realizarii unei dezvoltari durabile. (Adaugat la data 10.09.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                  • LISTA SUPLIMENTARA PRODUSE IGIENA -TRANSA 4 – MODIFICATA (Adaugat la data 07.09.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                   • LISTA SUPLIMENTARA PRODUSE ALIMENTARE TRANSA 3 – MODIFICATA (Adaugat la data 07.09.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                    • ANUNT DISTRIBUIRE PRODUSE DE IGIENA TRANSA 4 SI PRODUSE ALIMENTARE TRANSA 3 (Adaugat la data 07.09.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                     • Raport final concurs nr. 3778 din 15.06.2021 (Adaugat la data 15.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                      • Proces verbal din 14.06.2021 proba scrisa examen promovare in grad profesional – Referent superior compartiment executari silite, petitii, arhiva (Adaugat la data 14.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                       • Proces verbal din 14.06.2021 proba scrisa examen promovare in grad profesional – Inspector principal compartiment asistenta sociala, stare civila (Adaugat la data 14.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                        • Proces verbal din 11.06.2021 rezultatul selectarii dosarelor examen Jicu Victoria (Adaugat la data 11.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                         • Proces verbal din 11.06.2021 rezultatul selectarii dosarelor examen Anghel Iancu (Adaugat la data 11.06.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                          • Raport final nr. 3507 din 31.05.2021 Concurs muncitor necalificat Serviciul Public de salubrizare (Adaugat la data 31.05.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                           • Proces verbal din 31.05.2021 Concurs – proba interviu muncitor necalificat Serviciul Public de salubrizare (Adaugat la data 31.05.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                            • Proces verbal nr. 3447 din 27.05.2021 privind proba scrisa concurs salubrizare muncitor necalificat (Adaugat la data 27.05.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                             • Proces verbal nr. 3378 din 24.05.2021 ocupare functie Serviciul Public de Salubrizare (Adaugat la data 24.05.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                              • Lista actualizata cu comerciantii care accepta la plata tichete sociale de masa calda emise de SODEXO pe raza judetului Ialomita (Adaugat la data 11.05.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                               • Anunt nr. 3073 din 11.05.2021 privind examen de promovare in grad profesional superior compartiment executari silite petitii arhiva inspector Clasa I grad profesional principal (Adaugat la data 11.05.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                • Anunt nr. 3041 din 10.05.2021 privind suspendarea activitatilor comerciale cu pasari vii pentru o perioada de 30 de zile pe intreg teritoriul Romaniei (Adaugat la data 10.05.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                 • Rezultate finale concurs examen de promovare in grad profesional (Adaugat la data 29.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                  • Rezultat interviu examen de promovare in grad profesional (Adaugat la data 29.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                   • Informare nr. 7882 din 28.04.2021 schimbare sediu Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Ialomita (Adaugat la data 29.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                    • Rezultat proba scrisa examen promovare in grad profesional (Adaugat la data 27.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                     • Anunt nr. 2798 din 27.04.2021 privind concurs muncitor necalificat Serviciul Public de Salubrizare (Adaugat la data 27.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                      • Rezultat concurs proba scrisa inaintare in grad profesional Cristache Elena Cristina (Adaugat la data 26.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                       • Proces verbal din 26.04.2021 privind rezultatul selectarii dosarelor examen promovare grad profesional – referent principal (Adaugat la data 26.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                        • Concurs rezultatul selectiei dosarelor referent Cristache Cristina (Adaugat la data 23.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                         • Anunt public nr. 2495 din 15.04.2021 privind modificarea unei taxe (Adaugat la data 15.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                          • Anunt public MEDIU reactualizare Plan Urbanistic General (Adaugat la data 01.04.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                           • Circulara Instit. Prefecturii IL nr. 5075 din 29.03.2021 – Informatii implementare masuri de mediu si clima anul 2021 – PNDR (Adaugat la data 29.03.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                            • Anunt concurs nr. 1851 din 23.03.2021 – examen de promovare (Adaugat la data 23.03.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                             • Anunt concurs nr. 1828 din 23.03.2021 – examen de promovare (Adaugat la data 23.03.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                              • Anunt public nr. 1504 din 12.03.2021 elaborare proiect de buget local (Adaugat la data 12.03.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                               • Comunicare nr. 986 din 22.02.2021 – control privind identificarea stupilor (Adaugat la data 22.02.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                • Anunt castigator SEAP la investitia Extindere front captare si retele de alimentare cu apa in comuna Sfantu Gheorghe (Adaugat la data 28.01.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                 • Anunt nr. 294 din 19.01.2021 campanie de informare privind instruirile initiale a utilizatorilor profesionisti, distribuitorilor si consilierilor in scopul utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor (Adaugat la data 19.01.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                  • Anunt obligatii declarare RA persoane fizice si juridice 2021 (Adaugat la data 04.01.2021) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                   Anul 2020
                                                                                                                                                                                                                                                                   • Anunt nr. 24156 din 26.11.2020 DSVSA Ialomita (Adaugat la data 26.11.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anunt concurs muncitor necalificat Serviciul Salubritate (Adaugat la data 16.11.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                     • Anunt nr. 5129 din 04.11.2020 Delimitare sectii votare (Adaugat la data 04.11.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                      • Campania Etica, Nome de conduita in exercitarea functiei publice si 7 reguli in campania etica pentru asigurarea unui cadru al relatiilor in exercitarea functiei publice bazate pe incredere si respect (Adaugat la data 21.10.2020) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                       • Alegeri locale – Anunt nr. 61 din 21.09.2020 completare birou sectii votare (Adaugat la data 21.09.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                        • Alegeri locale – Proces verbal nr. 46 din 12.09.2020 privind desemnarea presedintilor BEC 23 (Adaugat la data 12.09.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                         • Alegeri locale – Anunt nr. 4337 din 11.09.2020 privind delimitare sectii de votare (Adaugat la data 11.09.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alegeri locale – Lista candidati Consiliul local (Adaugat la data 03.09.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                           • Alegeri locale – Hotararea nr.13 din 18.08.2020 candidatura primar Savulescu Romeo (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                            • Alegeri locale – Hotararea nr.12 din 18.08.2020 candidatura consiliul local P.I. (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                             • Alegeri locale – Hotararea nr.11 din 18.08.2020 candidatura primar – Cioata Gheorghe Adrian (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Alegeri locale – Hotararea nr.10 din 18.08.2020 candidatura Consiliul local PMP (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                               • Alegeri locale – Hotararea nr.9 din 18.08.2020 – candidatura primar BOGDAN VALENTIN (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                • Alegeri locale – Hotararea nr.8 din 14.08.2020 consilier local – candidat independent VLASCEANU LUCIAN (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Alegeri locale – Hotararea nr.7 din 14.08.2020 candidatura Consiliul local P.S.D. (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Alegeri locale – Hotararea nr.6 din 14.08.2020 candidatura primar IFRIM NICOLAE (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Alegeri locale – Hotararea nr.5 din 14.08.2020 candidatura Consiliul local P.N.L. (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Alegeri locale – Hotararea nr.4 din 14.08.2020 candidatura primar TECULESCU PETRU MADALIN (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Alegeri locale – Hotararea nr.3 din 14.08.2020 candidatura Consiliul local – A.U.R. (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Alegeri locale – Hotararea nr.2 din 14.08.2020 candidatura primar – MANOLACHE ALEXANDRU FLORIN (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Alegeri locale – Hotararea nr.1 din 10.08.2020 stabilire masuri COVID (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Alegeri locale – Date contact BECC 59 (Adaugat la data 21.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Masuri de aparare impotriva incendiilor (Adaugat la data 12.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Alegeri locale – Proces verbal din 09.08.2020 completare birou (Adaugat la data 09.08.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Anunț – în perioada 3 -17 iulie 2020 instituția nu funcționează, salariații sunt in spital Covid 19 sau în izolare la domiciliu. Începând cu 20 iulie 2020 se reia activitatea cu funcționarii care au test negativ. Reluarea normală a activității va începe după 1 august 2020. (Adaugat la data 03.07.2020)
                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anunt din 29.05.2020 privind realizarea platformei online justitiesimediere.ro (Adaugat la data 29.05.2020) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Anunt public nr. 1240 din 13.03.2020 privind transparenta decizionala (Adaugat la data 13.03.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anunt public nr. 1238 din 12.03.2020 privind transparenta decizionala (Adaugat la data 12.03.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Anunt nr. 1133 din 09.03.2020 Guvernul Romaniei Institutia Prefectului jud. Ialomita Comitetul judetean pentru Situatii de Urgenta – HCL nr. 1 privind sistare manifestari COVID-19 (Adaugat la data 09.03.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anunt public nr. 882 din 25.02.2020 privind transparenta decizionala (Adaugat la data 25.02.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Anunt public: SC SUPERCOM SA Bucuresti angajari personal (Adaugat la data 19.02.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Anunt privind Registrul Agricol – invitatie persoane fizice si juridice pentru a face declaratiile in vederea actualizarii datelor pentru anul 2020 (Adaugat la data 12.02.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Anunt ENEL nr. 360 din 23.01.2020 privind intreruperea alimentarii cu energie electrica (Adaugat la data 23.01.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anunt nr. 358 din 23.01.2020 privind confirmarea unor focare de gripa aviara in mai multe State Membre – Ungaria, Polonia, Slovacia inclusiv Romania (Adaugat la data 23.01.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Anunt nr. 849 din 16.01.2020 privind informare focare gripa aviara si masuri preventive (Adaugat la data 16.01.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anunt obligatii declarare RA persoane fizice si juridice anul 2020 (Adaugat la data 05.01.2020) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Anul 2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Anunt nr. 23716 din 22.11.2019 privind Pesta Porcina Africana (Adaugat la data 22.11.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anunt Public nr. 4997 din 24.10.2019 Compania Nationala de Administrare a infrastructurii rutiere SA (Adaugat la data 24.10.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Anunt recrutare absolventi liceu nr. 4944 din 21.10.2019 (Adaugat la data 21.10.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului nr. 4010/28.08.2019, Sector cadastral 6 (Adaugat la data 28.08.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului nr. 3799 din 12.08.2019 – SECTOR CADASTRAL 8 (Adaugat la data 12.08.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anunt public nr. 3670 din 05.08.2019 privind dezbaterea publica a unor proiecte de hotarari (Adaugat la data 05.08.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Masuri privind combaterea focarului de pesta porcina africana (Adaugat la data 31.07.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Informare privind identificarea cabalinelor in gospodariilor populatiei (Adaugat la data 31.07.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Anunt nr. 3520 din 26.07.2019 ridicare Carti Funciare sector cadastral nr. 2 (Adaugat la data 26.07.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Anunt public 16488 din 24.07.2019 Transelectrica SA privind instruirea populatiei in legatura cu interdictia de a aprinde focuri in culoarele de trecere ale LEA ( linia electrica aeriana), respectiv in vecinatatea statiilor electrice de transformare, sau in locuri din care focul s-ar putea extinde catre aceste obiective (Adaugat la data 24.07.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Anunt 3331 din 11.07.2019 prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului – sector cadastral nr. 5 (Adaugat la data 11.07.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Anunt prealabil nr. 2968 din 19.06.2019 privind afisarea publica a documentelor tehnice de cadastru – SECTOR CADASTRAL NR.3 (Adaugat la data 19.06.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Anunt prealabil nr. 2967 din 19.06.2019 privind afisarea publica a documentelor tehnice de cadastru – SECTOR CADASTRAL NR.4 (Adaugat la data 19.06.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Anunt nr. 2435 din 14.05.2019 IPJ Ialomita recrutare candidati (Adaugat la data 14.05.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Anunt nr. 2409 din 13.05.2019 Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu recruteaza candidati (Adaugat la data 13.05.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Anunt nr. 2408 din 13.05.2019 ISU Ialomita Barbu Catargiu recruteaza candidati (Adaugat la data 13.05.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Anunt nr. 1890 din 08.04.2019 privind dezbatere publica buget local an 2019 (Adaugat la data 08.04.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anunt nr. 4248 din 20.03.2019 – campania de informare publica privind achizitionarea de catre populatie a lemnului de foc (Adaugat la data 20.03.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Proiect de hotarare privind tabloul cuprizand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum si amenzile incepand cu anul 2020 (Adaugat la data 07.03.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anunt public privind obligatiile persoanelor fizice si juridice cu privire la registrul agricol (Adaugat la data 06.03.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Anunt public nr. 920 din 04.03.2019 – Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 (Adaugat la data 04.03.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anunt prealabil nr. 646 din 15.02.2019 privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului (Adaugat la data 15.02.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Anunt nr. 1393 din 14.02.2019 privind aplicarea legii HG nr. 500 din 2017 pentru aplicarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii” (Adaugat la data 14.02.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Anunt nr. 68 din 30.01.2019 privind efectivul de cabaline detinute de crescatorii particulari (Adaugat la data 30.01.2019) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Anul 2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Anunt nr. 16209 din 26.11.2018 privind DERANJAMENTE ENEL (Adaugat la data 26.11.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                • Raport nr. 4622 din 27.09.2018 procedura selectie parteneri POCU (Adaugat la data 27.09.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 • Anunt nr. 4354 din 12.09.2018 privind selectie parteneri in cadrul programului operational capital uman 2014 – 2010 (POCU) (Adaugat la data 12.09.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Anunt public nr. 3716 din 02.08.2018 privind identificarea cladirilor si terenurilor aflate in stare de degradare si neingrijite pana in data de 17.08.2018 si masura de supra-impozitare (Adaugat la data 02.08.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   • Anunt public nr. 2376 din 17.05.2018 privind depunerea solicitarii de emitere acord de mediu (Adaugat la data 17.05.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Proiect de hotarare si anexe privind transmiterea in administrarea Scolii Gimnaziale Malu, a imobilelor terenuri si cladiri, proprietate publica a U.A.T. Sfantu Gheorghe, in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant de pe raza Comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita (Adaugat la data 18.04.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • In zilele de 13 si 14 martie 2018 nu se fac încasări cu numerar prin casierie (Adaugat la data 12.03.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului local Sfintu Gheorghe nr. 12 / 01.02.2018, privind scoaterea la licitatie publica pentru inchirierea unor spatii din incinta Caminelor Culturale din localitatea Sfantu Gheorghe pentru activitati postale si medicale. Licitatia publica va avea loc la sediul Consiliului local Sfintu Gheorghe, va avea loc in data de 05.03.2018 (Adaugat la data 20.02.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • Anunt nr. 709 din 16.02.2018 privind dezbaterea publica si consultarea locuitorilor in vederea alegerii variantei reprezentative a steagului propriu din data de 20.03.2018 (Adaugat la data 16.02.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Anunt public nr. 566 din 06.02.2018 privind proiect de hotarare: infiintarea Serviciului de Iluminat Public in Sfantu Gheorghe (Adaugat la data 06.02.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Anexa – Regulament pentru desfasurarea Serviciului de Iluminat Public la anunt public nr. 566 din 06.02.2018 privind proiect de hotarare: infiintarea Serviciului de Iluminat Public in Sfantu Gheorghe (Adaugat la data 06.02.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Anexa – Caiet de sarcini al Serviciului de Iluminat Public la anunt public nr. 566 din 06.02.2018 privind proiect de hotarare: infiintarea Serviciului de Iluminat Public in Sfantu Gheorghe (Adaugat la data 06.02.2018) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Anul 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Anunt nr. 5399 din 05.10.2017 privind selectie membrii conducere SC Apă Canalizare Progresul Sfântu Gheorghe SRL (Adaugat la data 05.10.2017) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anexa 1 – Scrisoare de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii SC Apa Canalizare Progresul SRL Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anexa 2 – Profilul consiliului de administratie al SC Apa Canalizare Progresul SRL Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • Anexa 3 – Procedura de selectie pentru functiile de membru al Consiliului de administratie al SC Apa Canalizare Progresul SRL Vizualizare