Urbanism

  • Anunt din 09.02.2023 concesiune bunuri concesionat: Teren în suprafaţă de 27863 m.p. situat în extravilanul satului Sfântu Gheorghe, comuna Sfântu Gheorghe, în tarla 277/3 având categoria de folosinţă neproductiv, înscris în Cartea Funciară nr.25351 Sfântu Gheorghe, ce aparţine domeniului privat al comunei Sfântu Gheorghe, conform HCL nr.23 din 26.01.2023 şi temeiul legal O.U.G. nr.57/03.07.2019 Vizualizare

Proiect certificat de urbanism nr.27 din 17.11.2020: click aici