Cod etic/deontologic/de conduită

  • Campania Etica, Norme de conduita in exercitarea functiei publice si 7 reguli in campania etica pentru asigurarea unui cadru al relatiilor in exercitarea functiei publice bazate pe incredere si respect (Adaugat la data 21.10.2020) Vizualizare Vizualizare Vizualizare
  • Dispozitie Primar nr. 69 din 21.03.2019 privind aprobarea Codului etic al functionarilor publici se personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sfantu Gheorghe si Anexa la dispozitie (Adaugat la data 21.03.2019) Vizualizare Vizualizare