Transparenta decizionala

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link  

 • Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie a conducerii Primariei Comunei Sfantu Gheorghe: click aici
 • Procedură de sistem comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale – 08.04.2019: click aici
 • HCL 46 din 20.05.2009 privind liberul acces la informatiile de interes public: click aici; Anexa 1: click aici; Anexa 2: click aici; Anexa 3: click aici
 • Anunt public nr. 2495 din 15.04.2021 privind modificarea unei taxe Vizualizare
 • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 din 2003 in anul 2020 Vizualizare
 • Anunt public nr. 1240 din 13.03.2020 privind transparenta decizionala  Vizualizare
 • Anunt public nr. 1238 din 12.03.2020 privind transparenta decizionala  Vizualizare
 • Anunt public nr. 882 din 25.02.2020 privind transparenta decizionala Vizualizare
 • Anunt public nr. 3670 din 05.08.2019 privind dezbaterea publica a unor proiecte de hotarari Vizualizare
 • Anunt nr. 1890 din 08.04.2019 privind dezbatere publica buget local an 2019 Vizualizare
 • Anunt nr. 1374 din 21.03.2019 privind convocare sedinta ordinara in 28.03.2019: click aici
 • Proiect de hotarare privind tabloul cuprizand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum si amenzile incepand cu anul 2020 Vizualizare
 • Anunt public nr. 920 din 04.03.2019 – Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020: click aici
 • Anunt public nr. 511 din 07.02.2019 – Regulamentul de Organizare si Functionare a cimitirelor din comuna Sfantu Gheorghe Vizualizare
 • Anunt public nr. 769 din 22.02.2019 privind dezbaterea publica privind proiectul de hotararea al pentru stabilirea domeniilor si a locurilor in care contravenientii, persoane fizice vor presta activitati in folosul comunitatii: click aici
 • Plan anual de actiune pentru anul 2019: click aici 
 • Anunt nr. 709 din 16.02.2018 privind dezbaterea publica si consultarea locuitorilor in vederea alegerii variantei reprezentative a steagului propriu din data de 20.03.2018 (Adaugat la data 16.02.2018) Vizualizare
 • Anexa – Regulament pentru desfasurarea Serviciului de Iluminat Public la anunt public nr. 566 din 06.02.2018 privind proiect de hotarare: infiintarea Serviciului de Iluminat Public in Sfantu Gheorghe (Adaugat la data 06.02.2018) Vizualizare
 • Anexa – Caiet de sarcini al Serviciului de Iluminat Public la anunt public nr. 566 din 06.02.2018 privind proiect de hotarare: infiintarea Serviciului de Iluminat Public in Sfantu Gheorghe (Adaugat la data 06.02.2018) Vizualizare
 • Anunt public nr. 566 din 06.02.2018 privind proiect de hotarare: infiintarea Serviciului de Iluminat Public in Sfantu Gheorghe (Adaugat la data 06.02.2018) Vizualizare
 • Memorandum din 25.01.2017 privind diseminarea principiilor ce deriva din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public: click aici
 • Raport de activitate privind accesul la informatiile de interes public pentru anul 2016 nr. 193 / 17.01.2017: click aici

Catre, INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL IALOMITA Nr. 538 / 11.02.2016

Prin prezenta va facem cunoscut ca in data de 18.02.2016 la ora 14.00 , va avea loc la sediul Primariei, sedinta ordinara a Consiliului local, convocat prin dispozitia primarului nr.63 din 11.02.2016, cu urmatoarea ordine de zi:

a) Proiecte de hotarari :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sfantu Gheorghe pe anul 2016, inregistrat la nr. 7 din 08,01,2016 , initiator – primarul localitatii;
2.Proiect de hotarare privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate, inregistrat la nr. 8 din 04.02.2016 , initiator – primarul localitatii;
3.Proiect de hotarare privind propunerea de acordare a calificativului performantelor profesionale individuale ale doamnei Nita Tamara Ionela , secretar al comunei Sfantu Gheorghe, pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, inregistrat la nr. 10 din 05.02.2016, initiator – primarul localitatii;
4.Proiect de hotarare privind indexarea cu indicele de inflaţie aferent anului 2015 a nivelului superficiilor, redeventelor si chiriilor ce vizeaza bunuri apartinand
comunei Sfantu Gheorghe , inregistrat la nr. 11 din 05.02.2016, initiator – primarul localitatii ;
b) Diverse probleme locale

Secretar al comunei Tamara – Ionela Nita
 

DISPOZITIE privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Sfantu Gheorghe: click aici

Minuta nr. 494 / 09.02.2016 privind dezbaterea publica din data de 09.02.2016 privind proiectul bugetului local pe anul 2016: click aici

ANUNT PUBLIC In atentia cetatenilor comunei Sfintu Gheorghe

  Primarul localitatii Sfantu Gheorghe, doamna Gomes Iuliana Livia invita cetatenii comunei Sfantu Gheorghe, marti 09.02.2016, la orele 10:00 la dezbaterea publica a bugetului local pentru anul 2016, ce va avea loc la Sediul Primariei comunei Sfantu Gheorghe – sala de sedinte a Consiliului local: click aici

ANUNT PUBLIC nr. 102 din data de 12.01.2016 In atentia cetatenilor comunei Sfintu Gheorghe

        In conformitate cu prevederie art.7 din Legea nr.52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, modificata, modificata si completata,si ale art.8 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Primaria comunei Sfintu Gheorghe aduce la cunostinta pe aceasta cale ca a fost elaborat proiectul bugetului local pentru anul 2016 , ce va fi dezbatut in sedinta ordinara din data de 18.02.2012 , orele 14.00.

     Proiectul de hotarare se afla afisat la sediul primariei comunei Sfintu Gheorghe si poate fi consultat si la compartimentul secretariat.

     Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la secretarul localitatii. Pentru mai multe detalii: click aici

 • Raportul informarii si consultarii publicului pentru documentatia Plan urbanistic de detaliu – Constructie hala de productie si achizitionare echipamente pentru dezvoltare SC Radvami SRL – click aici

 • Anunt Nr. 822/13.03.2012 privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului – finalizare procedura legala de informare si consultare a publicului pentru documentatia Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE SI ACHIZITIONARE DE SI UTILAJE PENTRU DEZVOLTARE – SC RADVAMI SRL, tarla 266/1, parcela lot 1: click aici 
 • Raportul informarii si consultarii publicului pentru documentatia plan urbanistic de detaliu – Constructie hala de productie si achizitionare echipamente pentru dezvoltare –SC Radvami SRL-: click aici
 • Document de planificare a procesului de informare si dezbatere publica pentru documentatia pud pentru ,, Constructie hala de productie si achizitionare echipamente pentru  dezvoltare “ – SC Radvami SRL: click aici 
 • Anunt privind etapa de elaborare pud ,,  Constructie hala de productie si achizitionare de echipamente pentru dezvoltare – SC Radvami SRL “: click aici

Anunt privind PUD – Constructie hala de productie si achizitionare de echipamente pentru dezvoltare – SC Radvami SRL: click aici

ANUNT PUBLIC In atentia cetatenilor comunei Sfintu Gheorghe

        In conformitate cu prevederie art.6 din Legea nr.52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , modificata si completata,si ale art.8 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , modificata si completata , Primaria comunei Sfintu Gheorghe aduce la cunostinta pe aceasta cale ca a fost elaborat proiectul bugetului local pentru anul 2012 , ce va fi dezbatut in sedinta ordinara din data de 16.02.2012 , orele 14.00.

     Proiectul de hotarare se afla afisat la sediul primariei comunei Sfintu Gheorghe si poate fi consultat si la compartimentul secretariat.

     Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ , la secretarul localitatii.

     Fata de cele relatate mai sus fac cunoscut urmatoarele :

– In data de 22 decembrie 2011 a fost aprobata de catre Parlamentul RomanieiLegea bugetului de stat pe anul 2012 , nr. 293/2011 , care asigura cadrul general si legal al asezarii structurii bugetelor locale.

De asemenea , Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , stabileste principii , reguli si responsabilitati ale procesului elaborarii , aprobarii si executiei bugetelor locale pentru anul 2011 . Potrivit prevederilor art.39 alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,  in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a Legii bugetului de stat , autoritatile deliberative vor aproba bugetele locale , in sens contrar , directiile generale ale finantelor publice , vor dispune sistarea alimentarii cu cote , respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile .

     Proiectul bugetului local prezentat va fi imbunatatit cu sumele repartizate pe localitati prin adresele comunicate de Directia Generala a Finantelor Publice Ialomita si Consiliul Judetean Ialomita .

Avand calitatea de ordonator principal de credite , primarul localitatii trebuie sa asigure finantarea tuturor activitatilor , de asa natura , incat activitatea instituiilor din subordine  sa se desfasoare normal si fara probleme .

Pe aceste considerente va prezentam proiectul bugetului local si asteptam pana la data de 26.01.2012 opiniile si sugestiile dumneavoastra .

 PRIMAR, Gomes Iuliana Livia

Proiect buget local la 01.01.2012 ce se constituie din urmatoarele anexe:

    – Buget local la 01.01.2012: click aici

    – Buget local dezvoltare la 01.01.2012: click aici
    – Buget local functionare la 01.01.2012: click aici