Achizitii publice

  • Anunt nr. 8206 din 15.12.2023 achizitie utilaj pentru Servicii Publice si Caiet de sarcini achizitie utilaj Vizualizare Vizualizare
  • Caiet de sarcini privind achizitie utilaj pentru Servicii Publice in Sfântu Gheorghe si anunt achizitie nr. 6961 din 24.10.2023 (Adaugat la data 24.10.2023) Vizualizare
  • HCL nr.49 din 31.03.2023 – PAP proiect Renovare energetica Camin Cultural Vizualizare si Anexa HCL – PAP Vizualizare
  • Programul Achizitiilor pentru Proiect 2 Investitia prin AFIR – Modernizare Centru de zi Viitorul din 03.02.2021: click aici
  • Anunt castigator SEAP la investitia Extindere front captare si retele de alimentare cu apa in comuna Sfantu Gheorghe: Vizualizare
  • Proiectare si executie Modernizare Centru de zi Viitorul: click aici
– Anunt: In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului local Sfintu Gheorghe nr. 12 / 01.02.2018, privind  scoaterea la licitatie publica pentru inchirierea unor spatii din incinta Caminelor Culturale din localitatea Sfantu Gheorghe pentru activitati postale si medicale. Licitatia publica va avea loc la sediul Consiliului local Sfintu Gheorghe, va avea loc in data de 05.03.2018: click aici
– Strategia anuala de achizitii pe anul 2017 a comunei Sfantu Gheorghe: click aici
– Anunt: In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului local Sfintu Gheorghe nr. 4501 / 16.11.2015, privind aprobarea concesionarii unor loturi pentru constructia de locuinte, la sediul Consiliului local Sfintu Gheorghe, va avea loc in data de 26.11.2015 ora 10:00 licitatie publica deschisa: click aici
– Anunt: In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului local Sfintu Gheorghe nr. 38 / 15.10.2015, privind aprobarea concesionarii unor loturi pentru constructia de locuinte, la sediul Consiliului local Sfintu Gheorghe, va avea loc in data de 10.11.2015 ora 10:00 licitatie publica deschisa: click aici
– Comisia de licitatie: Tabel cereri admise click aici si tabel cereri respinse click aici
– Anunt licitatie Nr.1508 din 14.05.2015
1. Informatii generale privind locatorul: Primaria comunei Sfantu Gheorghe, strada Principala, nr.36, cod postal 927215, cod fiscal 4365204, cont RO89TREZ39121A300530XXXX, tel./fax-0243/262.001, e mail: primariasfghe@yahoo.com.
2. Informaţii genera privind obiectul inchirierii
– Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de inchiriere: licitatie publica deschisa cu strigare
– Tipul contractului pentru care se liciteaza –terenuri agricole-categoria de folosinta pasune
– Suprafata terenului si amplasament : suprafata totala de 319,7239 ha, amplasate in extravilanul comunei Sfantu Gheorghe, dupa cum urmeaza:
-Satul Sfantu Gheorghe-195,7475 ha
-Satul Malu si Butoiu-123,9764ha
-Perioada de chirie : 7 ani
3. Informatii privind documentatia de atribuire;
– Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, amplasamentul, se pot obtine de la Primaria comunei Sfantu Gheorghe, strada Principala, nr.36 de luni pana joi intre orele 09.00-16.00 si vineri 08.00-14.00,dupa depunerea unei solicitari la secretariatul unitatii.
– Pretul de pornire la licitatie
-35 lei/ha/an pentru terenurile ocupate de pasuni aferente satelor Malu si Butoiu, situate in urmatoarele tarlale: T 282/1, 282/3, 285
-39 lei/ha/an pentru terenurile ocupate de pasuni aferente satului Sfantu Gheorghe,situate in urmatoarele tarlale T 314, si aferente satelor Malu si Butoiu: T 184 si T 185
-45 lei/ha/an 186/1,191/1,191/3,186/1,196/2,196/5,206,209,211,213,214 si aferente satului Sfantu Gheorghe situate in urmatoarele tarlale: T266/1,266/4 ,277/2, 304, 308/1, 309/5
4. Informatii privind licitatia; data limita pentru depunerea ofertelor 18.05.2015 , ora 15.00; data licitatiei 27.05.2015 orele 10.00
5. Contestatiile privind desfasurarea licitatiei se depun la sediul Primariei comunei Sfantu Gheorghe, in termen de 24 de ore de la inchiderea acesteia. PRIMAR GOMES IULIANA LIVIA
 
– Anunt licitatie Nr. 1102 din 24.03.2014  

1. Informatii generale privind concendentul:
Primaria comunei Sfantu Gheorghe, strada Principala, nr.36, cod postal 927215, cod fiscal 4365204, cont RO89TREZ39121A300530XXXX, tel./fax-0243/262.001, e-mail: primariasfghe@yahoo.com primariasfghe@xnet.ro.2 Informaţii genera privind obiectul concesiunii:
a. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de concesiune: licitatie
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte – contract de concesiune a Lacului Rogozu ;
c. Suprafata terenului si amplasament: Lacul Rogozu in suprafata de 246.500 mp, situat in tarlaua 86,87,89 si 228.
d. Durata sau termenul de concesiune: 49 ani cu posibilitatea de prelungire conform legii.3. Informatii privind documentatia de atribuire;
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, amplasamentul, certificatul de urbanism se pot obtine de la Primaria comunei Sfantu Gheorghe, strada Principala, nr.36, compartimentul urbanism, de luni pana joi intre orele 09.00-15.00 si vineri 08.00-13.00, dupa depunerea unei solicitari la secretariatul unitatii.
b. pretul minim de pornire la licitatie – 0.0807 lei/mp/an;4. Informatii privind ofertele;
a. data limita pentru depunerea ofertelor 29.04.2014, ora 10.00;
b. ofertele se depun in plic inchis la sediul Primaria comunei Sfantu Gheorghe, la secretariat , pana la termenul limita 29.04.2014, ora 10.00;
c. sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primaria comunei Sfantu Gheorghe, in data de 29.04.2014, ora 10.15;5. Denumirea, adresa, nr. telefon ale instatntei competente in solutionarea litigiilor aparute
a. Tribunalul Ialomita – Sectia de contencios administrativ, B-dul Cosminului, nr.12, cod postal 920064, telefon 0243/218515, fax 0243/316561 ;Ofertantii pot obtine informatii de la sediul Primaria comunei Sfantu Gheorghe, comuna Sfantu Gheorghe, strada Principala, nr.36, judet Ialomita, tel.fax – 0243/262.001, persoana de contact Vlasceanu Lucian sau click aici. PRIMAR GOMES IULIANA LIVIA