Plan urbanistic general

Studiu de fundamentare privind delimitarea siturilor arheologice si a zonelor  lor de protectie pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Sfântu Gheorghe, judetul Ialomita: coperta click aici

FIŞA ANALITICĂ MINIMALĂ de inventariere Biserica “Adormirea Maicii Domnului“: click aici
FIŞA ANALITICĂ MINIMALĂ de inventariere Casa cu cârciună și salon: click aici
FIŞA ANALITICĂ MINIMALĂ de inventariere Conacul Florescu: click aici
FIŞA ANALITICĂ MINIMALĂ de inventariere Cruce de piatră: click aici
STUDIU ARHEOLOGIC propriu zis: click aici

Studiu istoric de delimitare a zonelor protejate si de protectie a monumentelor pentru fundamentarea planului urbanistic general al comunei Sfântu Gheorghe, judetul Ialomita: click aici

1. A1_ ANALIZA EVOLUTIEI ISTORICE: click aici
3. A1_ PEISAJ NATURAL SI ANTROPIC: click aici
5. A2_ LIMITA DE PROTECTIE_ bis A2: click aici
6. A2_ LIMITA DE PROTECTIE_ conac A2: click aici
8. A2_ LIMITA DE PROTECTIE_ cruce A2: click aici
9. A2_ LIMITA DE PROTECTIE_ casa: click aici

Studiu de fundamentare geotehnic si hidrogeologic pentru reactualizarea planului urbanistic general al comunei Sfântu Gheorghe, judetul Ialomita: click aici

Plansa 1: click aici
Plansa 2: click aici
Plansa 3: click aici 
Plansa 4.1: click aici; Plansa 4.2: click aici; Plansa 4.3: click aici; Plansa 4.4: click aici 
Plansa 5.1: click aici; Plansa 5.2: click aici; Plansa 5.3: click aici; Plansa 5.4: click aici