Registrul agricol si Fond funciar

Cuprins

 1. 1 Registrul agricol
  1. 1.1 - INFORMARE APIA -in vederea primirii cererilor de ajutor de stat pentru culturile afectate de seceta pedologica conform OUG.nr.148 din 27.08.2020: click aici
  2. 1.2 - HCL nr. 45 din 18.05.2020 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 – 2024 Vizualizare
  3. 1.3 - Anexa 23: click aici
  4. 1.4 - Anunt privind Registrul Agricol - invitatie persoane fizice si juridice pentru a face declaratiile in vederea actualizarii datelor pentru anul 2020 (Adaugat la data 12.02.2020) Vizualizare
  5. 1.5 - Anunt public privind obligatiile persoanelor fizice si juridice cu privire la registrul agricol (Adaugat la data 06.03.2019) Vizualizare
  6. 1.6 - Pentru inscrierea in Registrul Agricol actele necesare: 
  7. 1.7 - Nomenclator stradal: 
  8. 1.8 - Formulare (cereri, declaratii): 
 2. 2 Fond funciar
  1. 2.1 Opis alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si al altor detinatori sector cadastral lot 2: click aici
  2. 2.2 Anunt
  3. 2.3 - HCL nr. 20/1 din 02.08.2017 Fond funciar: click aici
  4. 2.4 - Ordinul nr. 330 / 24.06.2016 pentru actualizarea, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Ialomita, a comisiei pe plan local pentru constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor inregistrate de catre persoanele fizice sau asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru venitul anual pe baza de norma de venit: click aici
  5. 2.5 - Anexa 7 la norme - SITUATIA terenurilor agricole şi forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate: click aici
  6. 2.6 - IL_SFANTU_GHEORGHE_A09_94456-03-2015: click aici
  7. 2.7 - Situatia centralizata a cererilor nesolutionate care au fost depuse in temeiul Legii nr.18/1991, Legii nr.169/1997, Legii nr.1/2000 si Legii nr.247/2005: click aici

Registrul agricol

INFORMARE APIA -in vederea primirii cererilor de ajutor de stat pentru culturile afectate de seceta pedologica conform OUG.nr.148 din 27.08.2020: click aici

- HCL nr. 45 din 18.05.2020 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 – 2024 Vizualizare

- Anexa 23: click aici

Anunt privind Registrul Agricol - invitatie persoane fizice si juridice pentru a face declaratiile in vederea actualizarii datelor pentru anul 2020 (Adaugat la data 12.02.2020) Vizualizare

- Anunt public privind obligatiile persoanelor fizice si juridice cu privire la registrul agricol (Adaugat la data 06.03.2019) Vizualizare

- Pentru inscrierea in Registrul Agricol actele necesare

Cerere inscriere in registrul agricol: click aici 
Documente necesare pentru inscrierea in registrul agricol: click aici
Cerere pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor agricole: click aici 
Cerere pentru eliberarea certificatului de producator: click aici 
Declaratie pentru completarea registrului agricol - persoane fizice: click aici 
Declaratie pentru completarea registrului agricol - persoane juridice: click aici

- Nomenclator stradal: 

Nomenclator stradal: click aici
Cerere eliberare certificat de nomenclatura stradala si adresa - persoane fizice: click aici 
Cerere eliberare certificat de nomenclatura stradala si adresa - persoane juridice: click aici 

- Formulare (cereri, declaratii)

Cerere de luare in spatiu: click aici 
Cerere eliberare adeverinte cu pozitia din registrul agricol - persoane fizice: click aici
Cerere eliberare adeverinte cu pozitia din registrul agricol - persoane juridice: click aici 
Cerere eliberare adeverinte cu vechimea efectuata in cadrul c.a.p-ului: click aici 

Nomenclator stradal: click aici
Cerere eliberare certificat de nomenclatura stradala si adresa - persoane fizice: click aici
Cerere eliberare certificat de nomenclatura stradala si adresa - persoane juridice: click aici 

Cerere inscriere in registrul agricol: click aici 
Documente necesare pentru inscrierea in registrul agricol: click aici
Cerere pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor agricole: click aici
Cerere pentru eliberarea certificatului de producator: click aici 
Declaratie pentru completarea registrului agricol - persoane fizice: click aici
Declaratie pentru completarea registrului agricol - persoane juridice: click aici


Fond funciar

Opis alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si al altor detinatori sector cadastral lot 2: click aici


Anunt


- pentru intocmirea titlului de proprietate pentru diferenta de 5% aprobata prin HCJ nr. 20 din 02.08.2017,  pentru primele 102 pozitii

1) proprietarii in viata trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
a) semnarea fisei de punere in posesie la Primaria Sfantu Gheorghe,in prezenta domnului Draghici Horatiu -referent cadastru - tel.0787 630 833
b) fisa va fi insotita de copie dupa actul de identitate al proprietarului si certificat fiscal eliberat de Comuna Sfantu Gheorghe

2) mostenitorii proprietarilor trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
a)semnarea fisei de punere in posesie la Primaria Sfantu Gheorghe,in prezenta domnului Draghici Horatiu -referent cadastru - tel.0787 630 833
b)fisa va fi insotita de actul de identitate al mostenitorului sau mostenitorilor ,actul care atesta calitatea de mostenitor si certificatul fiscal eliberat de Comuna Sfantu Gheorghe

Relatii suplimentare si la tel.0243/262001 sau 0722528771

- HCL nr. 20/1 din 02.08.2017 Fond funciar: click aici

- Ordinul nr. 330 / 24.06.2016 pentru actualizarea, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Ialomita, a comisiei pe plan local pentru constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor inregistrate de catre persoanele fizice sau asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru venitul anual pe baza de norma de venit: click aici

- Anexa 7 la norme - SITUATIA terenurilor agricole şi forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate: click aici

- IL_SFANTU_GHEORGHE_A09_94456-03-2015: click aici

- Situatia centralizata a cererilor nesolutionate care au fost depuse in temeiul Legii nr.18/1991, Legii nr.169/1997, Legii nr.1/2000 si Legii nr.247/2005: click aici