Taxe si impozite locale

Proiect de hotarare privind tabloul cuprizand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum si amenzile incepand cu anul 2020 Vizualizare
- Anunt public nr. 920 din 04.03.2019 - Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020: click aici

- Anunt public nr. 3716 din 02.08.2018 privind identificarea cladirilor si terenurilor aflate in stare de degradare si neingrijite pana in data de 17.08.2018 si masura de supra-impozitare: click aici

Pentru cerere privind eliberarea unui certificat de atestare fiscala
 va rugam sa folositi urmatoarele formulare:
 • ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ: click aici
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local: click aici sau format word: click aici
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local: format .pdf click aici sau format word: click aici

Pentru declaratiile de Taxe si impozite locale 
va rugam sa folositi urmatoarele formulare:
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE IN LEASING: click aici
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport: click aici sau format word: click aici
 • Declaratie pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizată de peste 12 tone - format word: click aici
 • Declaratie pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloace de transpot pe apa - format word: click aici
 • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport: click aici sau format word: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR: click aici
 • Declaratie pentru stabilirea impozitului pe teren persoane juridice: click aici sau format word: click aici
 • Declaratie pentru stabilirea impozitului pe teren persoane fizice: click aici sau format word: click aici
 • ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TAXEI PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE, AFIŞAJ ŞI RECLAMĂ: click aici
 • Declaratie pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate: click aici sau format word: click aici
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate - format word: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR: click aici
 • ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOU CONSTRUITE: click aici
 • Declaratie stabilire impozit cladiri persoane fizice: click aici sau format word: click aici
 • Declaratie stabilire impozit cladiri persoane juridice: click aici sau format word: click aici
 • Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate în baza autorizatiei de construire: click aici
 • ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT: click aici
 • Contract de instrainare - dobandire a unui mijloc de transport: click aici