Serviciul public de salubrizare

- Codul etic al Serviciului de salubrizare al Comunei Sfantu Gheorghe: click aici


HCL nr. 63 din 07.08.2019 privind implementarea instrumentului economic ,,plateste penru cat arunci,, prevazut de Legea nr. 211: click aici

HCL nr. 62 din 07.08.2019 privind aprobarea contraventiilor Servici Salubrizare: click aici

- Anexa la HCL nr. 57 din 07.08.2019 taxe serviciu salubrizare: click aici

- HCL nr. 27 din 28.03.2019 privind modificarea unor prevederi cuprinse in anexa HCL nr. 90 din 29.11.2018 privind Regulamentul de organizare si functionare a cimitirelor din Comuna Sfantu Gheorghe: click aici

- Organigrama Serviciului public de salubrizare al Comunei Sfantu Gheorghe: click aici

- Regulament de organizare si functionare a cimitirelor de pe raza Comunei Sfantu Gheorghe: click aici

- Stat de functii al Serviciului public de salubrizare la Comunei Sfantu Gheorghe: click aici

- Taxe privind organizarea, functionarea si administrarea cimitirelor din Comuna Sfantu Gheorghe: click aici