Formulare

Descarcati de mai jos modelul de formular:
 • Solicitare de participare in comisia de receptie la terminarea lucrarilor: click aici
 • Informare ISC finalizare lucrari: click aici
 • Informare conturi ISC: click aici
 • Documente necesare obtinerii autorizatiei de construire: click aici
 • Comunicare pentru terminarea executiei lucrarilor: click aici
 • Comunicare inceperea executiei lucrarilor ISC: click aici
 • Comunicare catre ISC: click aici
 • Cerere catre ISC: click aici
 • Cerere pentru prelungirea valabilitatii a certificatului de urbanism: click aici
 • Cerere pentru prelungirea valabilitatii a autorizatiei de construire: click aici
 • Cerere pentru eliberare certificat de urbanism: click aici
 • Cerere pentru eliberare autorizatie de construire: click aici
 • Solicitare de cerere pe legea nr. 544 din 200: click aici
 • Model de reclamatie administrativa 1: click aici si Model de reclamatie administrativa 2: click aici
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice 
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice
 • Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate în baza autorizatiei de construire
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate
 • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate
 • Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
 • Declaratie pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizată de peste 12 tone
 • Declaratie pentru stabilirea impozitului taxei pe cladiri aflate in proprietatea persoanelor fizice
 • Declaratie pentru stabilirea impozitului taxei pe cladiri persoane juridice
 • Declaratie pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloace de transport pe apa
 • Declaratie privind stabilirea impozitului  taxei pe mijloacele de transport
 • Declaratie privind stabilirea impozitului  taxei pe teren persoane juridice
 • Declaratie privind stabilirea impozitului taxei pe teren persoane fizice